Zorgtaken

Sociale Wijkteams voor de zorgtaken

De zorg voor alle inwoners is een belangrijke taak voor de gemeente. Wij vinden dat deze taak het beste uitgevoerd kan worden door de sociale wijkteams. Met deze team willen wij door. Bij de zorg moet de zorgvraag voorop staan en niet het geld.