Vuurwerk

Oud en nieuw is een feest en daarbij mag vuurwerk worden afgeschoten. Maar hoe houden we het leuk en veilig en hoe voorkomen we letsel en schade? We willen er niet aan gewend raken dat we elk jaar moeten horen van de Burgemeester welke ongevallen en incidenten er nu weer hebben plaatsgevonden, nog afgezien van de milieuschade.

De PvdA/GroenLinks pleit al jaren voor uitbreiding van de vuurwerk-vrije zones naar met name de winkelcentra, dus naar de plaatsen waar omstanders en toevallige passanten geraakt kunnen worden door rondvliegend vuurwerk. Ook pleiten wij voor een centrale vuurwerkshow in het midden van de Gemeente Wijdemeren. In een motie in de raad van 30 november 2017 heeft de PvdA/GroenLinks de gemeente opnieuw opgeroepen stappen te zetten in deze richtingen.

Raad

Er is in de raad een breed gevoelen dat de veiligheid en het milieu geweld wordt aangedaan, door de huidige manier van vuurwerk afsteken. Dit gevoelen werd onlangs door een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid van 1 dec 2017 nog eens heel precies onderbouwd. Zij schrijft: “Tijdens de jaarwisseling eindigen jaarlijks bijna 500 mensen op de spoedeisende hulp, raken 200 ogen beschadigd, valt gemiddeld één dode per jaar en worden zo’n 11.000 incidenten geregistreerd. Daarmee is het op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar.  Voor een veilige viering is het noodzakelijk om de huidige aanpak op gemeentelijk, landelijk en Europees niveau aan te scherpen.”

Dus:
de overlast en schade;
de milieu-effecten;
de kans op oog- en ander letsel;
Dit zijn de redenen waarom wij ons druk maken over dit onderwerp.

Wat vinden wij

Op advies van de Burgemeester heeft de raad dan ook besloten om medio 2018 uitgebreid en grondig stil te staan bij deze problematiek. De aanbevelingen die de Onderzoeksraad hierbij doet in de richting van de Gemeenten zal de PvdA/GroenLinks gezien het bovenstaande van harte omarmen: “Benader oud en nieuw als een evenement. Neem als gemeente in het belang van de openbare orde en veiligheid de regie om te zorgen dat de jaarwisseling een sterker georganiseerd karakter krijgt. Verbind voorwaarden aan evenementen en andere activiteiten. Stimuleer en ondersteun burgers bij het organiseren van activiteiten voor een veilige viering van de jaarwisseling.”