Verkeersveiligheid

Veiligheid van fietsers en voetgangers verbeteren

Wij willen dat voetgangers en fietsers veilig zijn in het verkeer. Door het verbeteren van de infrastructuur en strengere handhaving van de regels.