Standpunten

This is just a short excerpt for the page.

 

  1. Een toekomstbestendig Wijdemeren

Om zekerheid te kunnen bieden aan de inwoners van Wijdemeren is een fusie met Hilversum een logische stap. Maar wij vinden dat dit niet ten koste mag gaan van de kracht van de dorpen. Daarom willen wij voldoende voorzieningen in alle dorpen. Zoals een basisschool, winkels en horeca, een wijkgebouw, een glasvezelnetwerk en activiteiten op het gebied van sport, spel en cultuur.

  1. Aandacht voor duurzaamheid

Wij willen dat Wijdemeren een voorbeeld wordt op het gebied van duurzaamheid, natuurbehoud en dierenwelzijn. Door het beschermen van de prachtige natuur in onze gemeente, het bouwen van energiezuinige woningen en het stimuleren van elektrisch vervoer in de gemeente.

  1. Een maximaal minimabeleid

Wij vinden dat al onze inwoners zekerheid moeten hebben. Daarom onderschrijven wij het belang van het behoud van het huidige minimabeleid en de bijzondere bijstand.

  1. Meer betaalbare woningbouw

Wijdemeren heeft een tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen voor zowel jong en oud. Wij willen dat er betaalbare woningen gebouwd worden die voldoen aan de wensen van de inwoners.

  1. Goed onderwijs in de kernen

Door samenwerking tussen basisscholen en kinderopvang in Integrale Kind Centra kan goed onderwijs in de dorpen blijven bestaan. Ook met de terugloop van het aantal leerlingen. Wij willen Integrale Kind Centra in Kortenhoef en Nederhorst den Berg, naar voorbeeld van de twee in Loosdrecht.

  1. Sociale Wijkteams voor de zorgtaken

De zorg voor alle inwoners is een belangrijke taak voor de gemeente. Wij vinden dat deze taak het beste uitgevoerd kan worden door de sociale wijkteams. Met deze team willen wij door. Bij de zorg moet de zorgvraag voorop staan en niet het geld.

  1. Versterking van de cultuur in de dorpen

Cultuur geeft de dorpen een eigen gezicht en brengt mensen samen. We kennen nu al prachtige initiatieven zoals die op Sypesteyn in Loosdrecht, Wonderfeel in ’s-Graveland, theater Dillewijn in Ankeveen, het Zomerspektakel in Nederhorst den Berg en Kunst aan de Dijk in Kortenhoef. Wij vinden het belangrijk dat culturele evenementen op alle mogelijke manieren worden ondersteund en uitgebreid.

  1. Aandacht voor sport en spel

Wijdemeren moet de deelname aan sport blijven stimuleren met een uitgebreid sportaanbod en financiële ondersteuning. Daarbij hoort ook aandacht voor het buitenspelen in de wijk. De bestaande speeltuinen moeten blijven, maar er moeten ook nieuwe buitenspeelplaatsen komen.

  1. Onze groene gemeente moet groen blijven

Wijdemeren is een prachtige gemeente en wij willen dit graag zo houden. Wij zien erop toe dat het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen zorgt voor bescherming en groene ontwikkeling van onze natuurgebieden. Daarnaast willen wij geen bezuinigingen op onderhoud van de openbare ruimte en meer aandacht voor de opgezette burgerparticipatie bij het onderhoud van die openbare ruimte.

  1. Veiligheid van fietsers en voetgangers verbeteren

Wij willen dat voetgangers en fietsers veilig zijn in het verkeer. Door het verbeteren van de infrastructuur en strengere handhaving van de regels.