Minimabeleid

Een maximaal minimabeleid

Wij vinden dat al onze inwoners zekerheid moeten hebben. Daarom onderschrijven wij het belang van het behoud van het huidige minimabeleid en de bijzondere bijstand.