Rijk van Beek

Beste lezer,

Met trots mag ik mij presenteren als de hekkensluiter van de top 5 van onze mooie lijst. Ik ben in 2017 actief geworden binnen de politiek, en wil mij met volle overtuiging inzetten voor de lokale politiek; de bestuurslaag die het dichtst bij de mensen staat, de mensen waar het allemaal om draait.

Ik heb voor mijzelf drie persoonlijke speerpunten vastgesteld:

  1. Het vergroten van de stem van de jongeren binnen de lokale politiek. Wanneer ik in de lokale bladen lees over wat er allemaal besloten wordt over (en niet met) de jongeren, raak ik gefrustreerd: waarom worden wij (die zo vaak de toekomst worden genoemd) niet gehoord! Praat niet over ons maar met ons. Mijn voornaamste speerpunt is dan ook het vergtoten van zowel de stem als de participatie van de jongeren binnen de raad. Hierbij hanteer ik het motto Zeg nooit dat je niets met politiek hebt, want de politiek heeft wel wat met jou!
  2. Het uitdragen van de visie van de jongeren en onze partij op de toekomst van Wijdemeren. Voor de meeste jongeren in onze dorpen is Hilversum dé place-to-go. We gaan ernaar school, hebben er veel vrienden, winkelen er en gaan er uit. Op de weinige momenten dat we iets te maken krijgen met onze gemeente, bijvoorbeeld bij het afhalen van een rijbewijs, merken we dat alles lang duurt en alleen op onhandige momenten kan. Het is voor de jongeren dan ook een vrij logische keuze om te fuseren met Hilversum, sterker nog, cultureel is dat eigenlijk al gebeurd; we leven er immers al.
  3. Het vergroten van de verkeersveiligheid. Ondanks de goede stappen die er al zijn gezet, blijft verkeersveiligheid een issue binnen onze gemeente. Zeker de jongeren, die dagelijks naar Hilversum of Bussum fietsen, merken hier veel van en zijn vaak het slachtoffer. Daarom wil ik mij in de raad sterk maken voor de verbetering van de verkeersveiligheid en het aanpakken van de gevaarlijke plekken.

Ik heb er zin in, en ik hoop dat jullie dat ook hebben!

Warme groet,

Rijk van Beek