Even voorstellen: Stan Poels

Beste lezer, inwoner van Wijdemeren,

 Ik ben naast gemeenteraadslid voor Wijdemeren werkzaam als bestuurder van een scholengroep voor voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht.

 Ik haal mijn inspiratie vooral uit de zorg voor mensen die (tijdelijk) extra ondersteuning van onze gemeente nodig hebben.  De nieuwe taken zorgtaken die op 1 januari 2015 door de gemeente worden uitgevoerd zijn daarbij van groot belang. En ik geef speciale aandacht aan onze jongeren die jeugdhulp nodig hebben.

Ik geniet tevens van de prachtige wereldbol waarop wij wonen. En die moeten we mooi zien te houden, onder andere door het gebruik van natuurlijke energiebronnen als wind en zon.

 De gemeente heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. Een stevig duurzaamheidsbeleid is daarbij van groot belang. 

Hartelijke groet,

Stan Poels

Neem contact op met Stan