Even voorstellen: Ram Lachman

In Nederland heeft niemand vooraf toestemming van de overheid nodig om iets te schrijven of te zeggen. En dat is maar goed ook. Vrijheid van meningsuiting, uiteraard binnen de grenzen van het toelaatbare, is een groot goed. Maar toch wordt niet iedereen gehoord. Dit heeft mij, Ram Lachman geïnspireerd om de politiek in te gaan. Ik wil de stem van de zwakkeren laten doorklinken.

Op 7 mei 2020 ben ik geïnstalleerd als raadslid in de gemeente Wijdemeren voor de combinatie PvdA en GroenLinks. Samen met het gedreven en deskundige raadslid Stan Poels en de ervaren Nelleke Degenhart, commissielid, vormen wij de fractie. Vorige raadsperiode heb ik Sandra van Rijkom opgevolgd toen zij wethouder werd. Sandra is recent verhuisd. Ik begeef me dus niet op onbekend terrein. Mijn aandachtgebieden in de raad zijn ‘bestuur en middelen’ en ‘maatschappelijke en sociale zaken’.

Ik ben getrouwd met Rinia Lachman-Kanhai en heb een zoon en een dochter die inmiddels beide getrouwd zijn. Verder zijn wij de trotse oma en opa van ons lieve kleinkind. Ik heb 25 jr. in vaste dienst bij diverse banken gewerkt. Daarna werkte ik als consultant op het gebied van finance bij diverse banken en pensioenfondsen. Nu ben ik medebestuurder van RnRCapital B.V. te Utrecht. Ik zal mijn raadswerkzaamheden naar eer en geweten combineren met mijn dagelijkse activiteiten.

Ik wens Sandra veel succes met haar bezigheden in haar nieuwe woonplaats en dank haar voor de goede en constructieve samenwerking. Het ga je goed Sandra! En aan Nelleke zeg ik: welkom in Wijdemeren en veel succes bij ons, we gaan er samen wat moois van maken!

Ram Lachman, raadslid gemeente Wijdemeren

Neem contact op met Ram