Wonen, bouwen en Omgevingsverordening Noord Holland

Onze mening over wonen, bouwen en de Omgevingsverordening Noord Holland 2020

De fractie PvdA/Groen Links is voorstander van het bouwen van woningen voor mensen met een kleine beurs, zowel koop als huur. Bouwen is in de gemeente Wijdemeren vaak ingewikkeld vanwege de vele beschermde natuurgebieden waar je dan mee te maken hebt. Wij zijn dan ook voorstander van inbreidingslocaties zodat aantasting van de natuur tot een minimum wordt beperkt.

In oktober 2020 is de provinciale Omgevingsverordening Noord Holland vastgesteld waarmee een kader wordt geboden aan de gemeenten in Noord Holland voor onder ander woningbouw. Ook de provincie Noord Holland kiest voor bescherming van natuur, met name door de aanwijzing van zogenaamd Bijzonder Provinciaal  Landschap (BPL) waar woningbouw vrijwel onmogelijk wordt. Veel delen van Wijdemeren zijn als BPL aangewezen.

Hierdoor zijn diverse ’oude’ bouwplannen in Wijdemeren niet meer mogelijk. Het College van B&W heeft de onverstandige keuze gemaakt om die oude bouwplannen versneld in procedure te brengen zodat die Omgevingsverordening nog niet van kracht was. Daarmee is het bewust een ‘ramkoers’ aangegaan in de richting van de provincie Noord Holland hetgeen wij zeer betreuren. Wij willen juist een goede samenwerking met die provincie.

De fractie PvdA/Groen Links is (net als de provincie) een tegenstander van het bouwplan Nederhorst-Noord vanwege de schade die daarmee wordt aangebracht aan de natuur en de cultuurhistorie. Wij zijn ook tegen het plan Zuidsingel fase 8 voor 250 woningen in de polder van Kortenhoef. Dit plan is veel te groot en zal tot problemen gaan leiden bij de afwikkeling van het verkeer aan de Smidsbrug in ’s Graveland. Wij zijn voorstander van het plan Afvalzorg/VLEK waarbij de vuilnisstort in de polder van Kortenhoef snel wordt gesaneerd en mede mogelijk wordt gemaakt door de bouw van 70 waterwoningen aldaar.

Ook wij zijn van mening dat er in Wijdemeren wel erg veel BPL is en stellen voor, samen met de provincie, te kijken waar dit minder zou kunnen, en woningbouw mogelijk kan worden.