Vuurwerk

Onze mening over vuurwerk

Oud en nieuw is een mooi feest en daarbij mag vuurwerk worden afgeschoten. Maar hoe houden we het leuk en veilig en hoe voorkomen we letsel en schade? We willen er niet aan gewend raken dat we elk jaar moeten horen van de Burgemeester welke ongevallen en incidenten er nu weer hebben plaatsgevonden, nog afgezien van de milieuschade.

Er is in de raad een breed gevoelen dat de veiligheid en het milieu geweld wordt aangedaan, door de huidige manier van vuurwerk afsteken. Dit gevoelen werd door een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid van 1 dec 2017 nog eens heel precies onderbouwd. Zij schrijft: “Tijdens de jaarwisseling eindigen jaarlijks bijna 500 mensen op de spoedeisende hulp, raken 200 ogen beschadigd, valt gemiddeld één dode per jaar en worden zo’n 11.000 incidenten geregistreerd. Daarmee is het op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar.  Voor een veilige viering is het noodzakelijk om de huidige aanpak op gemeentelijk, landelijk en Europees niveau aan te scherpen.”

De PvdA/GroenLinks Wijdemeren pleit al jaren voor uitbreiding van de vuurwerk-vrije zones naar met name de winkelcentra, dus naar de plaatsen waar omstanders en toevallige passanten geraakt kunnen worden door rondvliegend vuurwerk. Ook pleiten wij al jaren voor een centrale vuurwerkshow in het ‘midden’ van de Gemeente Wijdemeren, in combinatie met een of meerdere vuurwerkvrije zones in Wijdemeren. Nog liever zouden wij een centrale lasershow zien zodat vuurwerk helemaal niet meer nodig is. 

Naast de onveiligheid van het vuurwerk, ook voor onze hulpverleners, zijn de gevolgen voor ons milieu enorm. Met name door de hoeveelheid zware metalen die met vuurwerk de lucht in gaan en vervolgens terecht komen in kwetsbare natuurgebieden.

Dit zijn de redenen waarom wij ons druk maken over dit onderwerp en waarom wij voorstander zijn van een algeheel vuurwerkverbod in Wijdemeren, in de regio, en bij voorkeur in heel Nederland. Maar zolang er nog geen landelijke wetgeving is die het vuurwerk afsteken verbiedt zullen wij daar voor blijven pleiten in de gemeente Wijdemeren, in goede samenwerking met de andere gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek.