Onze mening over...

Fusie met Hilversum

Gemeenteraad 2 november 2017 n.a.v. de brief van de provincie over de provinciale arhi-procedure Gooi en Vechtstreek

Gebiedsakkoord oostelijke vechtplassen​

Wij zijn heel positief over de totstandkoming van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen dat in september 2017 werd gepresenteerd en dat ook door de Gemeente Wijdemeren is medeondertekend.

Vuurwerk

Oud en nieuw is een feest en daarbij mag vuurwerk worden afgeschoten. Maar hoe houden we het leuk en veilig en hoe voorkomen we letsel en schade?

Wonen, bouwen en de Omgevingsverordening Noord Holland 2020

Bouwen is in de gemeente Wijdemeren vaak ingewikkeld vanwege de vele beschermde natuurgebieden waar je dan mee te maken hebt. Wij zijn dan ook voorstander van inbreidingslocaties zodat aantasting van de natuur tot een minimum wordt beperkt.