Waar is de ARHI gebleven?

Momenteel loopt er een wettelijke Arhi-procedure (algemene regels herindeling) waarin de provincie Noord-Holland wil dat Wijdemeren wordt samengevoegd met Hilversum. Het herindelingsontwerp moet in juli 2018 gereed zijn en uiteindelijk moet de Tweede Kamer hier een besluit over nemen. In het bestuursakkoord van het nieuwe CDA-Dorpsbelangen- VVD- D66- college van B&W komt het woord ‘arhi’ helemaal niet voor.

Verdwenen

Alsof het niet bestaat. Volgens dit akkoord moet Wijdemeren de komende periode zelfstandig blijven. Binnen maximaal 10 jaar moet Wijdemeren opgaan in één gemeente binnen de regio Gooi en Vechtstreek. Tussenvarianten zijn niet (meer) aan de orde. Wijdemeren heeft de afgelopen jaren een zwabberende koers gevaren met betrekking tot dit onderwerp. Steeds weer waren er verschillende opvattingen bij politieke partijen over de noodzaak van een bestuurlijke fusie of een ambtelijke fusie en, zo ja, met wie. Wijdemeren heeft nu al moeite om al haar taken goed en betaalbaar uit te voeren voor onze inwoners. We behoren qua lokale lasten al tot de duurste gemeenten van Nederland. Met alle nieuwe taken die er op ons afkomen (b.v. de nieuwe Omgevingswet) zal dit nog ingewikkelder worden.

Geen nieuw beleid

Door te kiezen voor zelfstandigheid gaat het nieuwe college in tegen het voornemen van de provincie. Dat vinden wij onverstandig. Een bestuurlijke fusie met Hilversum zal ons als organisatie sterker maken waardoor wij de inwoners in onze kernen goede en betaalbare dienstverlening kunnen bieden. Kiezen voor zelfstandigheid klinkt natuurlijk goed. Maar nu investeert het college fors ( 1 miljoen per jaar) in de ambtelijke organisatie en in uitbreiding van de formatie van de wethouders. Dit leidt er toe dat er nauwelijks nog geld is voor nieuw beleid. Geld dat we nodig hebben voor bijvoorbeeld verkeersknelpunten, sociaal beleid en noodzakelijke investeringen op het gebied van duurzaamheid. Daarvoor zal er waarschijnlijk fl ink bezuinigd moeten gaan worden. Is dat wat onze medewerkers en inwoners willen? Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *