Vuurwerkbeleid Wijdemeren

Het afsteken van vuurwerk tijdens oud & nieuw is een traditie waar mooie gebeurtenissen en herinneringen uit voort zijn gekomen.

Aan het afsteken van vuurwerk zijn echter ook nadelen verbonden:

  • Mensen die gewond raken door het afsteken van vuurwerk c.q. rondvliegend vuurwerk. Elk jaar weer wijzen oogchirurgen en andere medici op de  grote gevaren van vuurwerk.
  • Schade aan (openbare) gebouwen, de openbare ruimte, brievenbussen en dergelijke.
  • Het gooien van vuurwerk naar hulpverleners die daardoor in gevaar komen.
  • Luchtvervuiling door het afgestoken vuurwerk . De zware metalen die vrij komen zijn  slecht voor mens, dier, water en bodem.
  • Veel (huis)dieren zijn doodsbang voor vuurwerk. Voor hun is Oud & Nieuw zeker geen feest.

Het is dan ook logisch dat gemeenten in Nederland nadenken over hoe die nadelen beperkt kunnen worden. Overal zien we nieuwe initiatieven ontstaan. Er worden vuurwerkvrije zones aangewezen, er komen centrale vuurwerkshows en er wordt ingezet op strenge(re) handhaving van de bestaande regels. De gemeente Apeldoorn stelt bij de jaarwisseling 2020/2021 een totaal verbod op vuurwerk in. De gemeente Hilversum kent al enige jaren een drukbezochte centrale vuurwerkshow.

Niets van dat alles in Wijdemeren. Ondanks dat wij als fractie PvdA/GroenLinks Wijdemeren al 5 jaar vragen om dit soort initiatieven is er al die jaren niets veranderd. In 2019 verandert er ook niets. Heel jammer want het gaat ten koste van onze gezondheid, ons milieu en onze veiligheid.

Ons ‘geduw’ heeft ertoe geleid dat het College van B&W in het tweede kwartaal van 2020 een opiniërend gesprek gaat voeren met de gemeenteraad over het vuurwerkbeleid van Wijdemeren. Laten we ervoor zorgen dat er met oud en nieuw 2020 wel iets veranderd is!

De fractie en het bestuur van PvdA/GroenLinks Wijdmeren wensen u een veilige jaarwisseling en een goed en gezond 2020 toe.