Toekomst van Wijdemeren

Beste mensen,

Hierbij een update over de politieke situatie in onze gemeente.

Zoals u weet staan we onder verscherpt toezicht van de provincie, omdat het niet gelukt is een sluitende begroting in te dienen. We hebben met tal van problemen te maken. Financieel is de situatie penibel, de dienstverlening aan onze inwoners staat onder druk, veel te veel vacatures.

Inmiddels heeft een aantal gesprekken met de gedeputeerde plaatsgevonden. Onze opdracht is tot een sluitende meerjarenbegroting te komen en tot een houdbaar toekomstperspectief voor onze gemeente.
De provincie heeft aangegeven er niet veel vertrouwen in te hebben dat de gemeente Wijdemeren zelfstandig aan deze opdracht kan voldoen.

Voor PvdA/GroenLinks komt dit niet als een verrassing. In onze verkiezingsprogramma’s geven we al lang aan ons grote zorgen te maken over de houdbaarheid van een zelfstandige gemeente. U weet ook dat dit voor andere partijen veel ingewikkelder ligt.

Maar ondanks deze ellendige situatie is er gelukkig ook goed nieuws te melden.

Op 8 maart is er een bijeenkomst geweest van alle partijen en het College.
De gemeenteraad heeft adviesbureau KoksDeVoogd ingehuurd om het proces te begeleiden dat er toe moet leiden dat er in juni een concept-besluit in de gemeenteraad ligt om te besluiten over de toekomst van onze gemeente.
We zijn het er over eens dat de leidende principes zijn: kwalitatief goede dienstverlening aan onze inwoners tegen acceptabele kosten.

De komende weken/maanden zijn we hier gezamenlijk intensief mee aan de slag. 

Wij hebben veel vertrouwen in dit proces. Maar we realiseren ons ook heel goed dat er met de nodige scepsis naar gekeken kan worden. Weer een extern bureau? Weer een rapport? Dat laatste niet in ieder geval. Geen nieuw rapport maar een concept-besluit over de toekomst. Dat is het doel van dit proces. 

Ons vertrouwen is gebaseerd op de samenwerking met de andere partijen tot nu toe. Iedereen is bereid eerdere taboes los te laten. En de onder toezichtstelling van de provincie dwingt ons allemaal tot actie en samenwerking. Als we er als gemeenteraad niet uitkomen zal de provincie ons buiten spel zetten en zelf in (verdere) actie komen.

Zover willen en mogen we het niet laten komen.

We zullen u regelmatig op de hoogte houden van de voortgang. En ook nu weer geldt: vragen en reacties zijn zeer welkom.

Hartelijke groet,

Namens de fractie PvdA/GroenLinks,

Wilna Wind, fractievoorzitter 
Henrieke Abrahamse, raadslid

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *