Tijd voor meer sociale woningbouw in Wijdemeren

Wijdemeren is de sterkst vergrijzende gemeente in de regio Gooi en Vechtstreek. Betaalbare woningen voor jongeren en jonge gezinnen zijn noodzakelijk voor een evenwichtige(re) samenstelling van de bevolking van Wijdemeren. Woningen die nu ontbreken waardoor jongeren verhuizen naar bijvoorbeeld Hilversum en Gooische Meren.

In de Woonvisie 2016-2020 van de gemeente Wijdemeren staat duidelijk dat er enorme behoefte is aan woningen ‘aan de onderkant’ van de woningmarkt (goedkope koopwoningen en huurappartementen). Verder staat in de visie dat de woningvoorraad meer divers en toekomst bestendiger moet worden en dat in nieuwbouwprogramma’s het aandeel betaalbare en gestapelde bouw omhoog gaat.

De Woonvisie laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Maar de praktijk is weerbarstig. We zien in Wijdemeren vooral particulieren en projectontwikkelaars die met woningbouwplannen komen. Veelal in het (zeer) dure koopsegment, zoals de Porseleinhaven en het Kompas in Loosdrecht. Woningen voor de zeer welgestelden, die echter geen oplossing bieden voor het bovengenoemde probleem. Bij de kleinere plannen moeten we als Raad ontzettend hard werken om de afspraak van één derde sociale huur of koop op tafel te houden.

Wijdemeren mag een actief grondbeleid te voeren. Dat betekent dat de gemeente zelf de regie heeft bij de ontwikkeling van grond. Door de realisatie van Integrale Kind Centra (IKC) in Loosdrecht komen schoolterreinen vrij waarop de gemeente ontwikkelrecht heeft. De fractie PvdA/GroenLinks verwacht dat die terreinen (met name Het Achtererf en de terreinen van de Lindeschool en de Terpstraschool) worden gebruikt voor sociale woningbouw, met een fors aandeel aan sociale koop- en huurwoningen.

Aan de slag!