Terug bij af

Uitgerekend op de dag dat er in 37 gemeenten in Nederland herindelingsverkiezingen waren kondigde de provincie Noord Holland aan de procedure voor gemeentelijke herindelingen in het Gooi, en dus ook de mogelijke fusie van Wijdemeren met Hilversum, te stoppen.

Aanleiding hiervoor is het nieuwe ’concept-beleidskader herindeling’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Een proces dat al jaren loopt wordt hierdoor (wederom) in de prullenbak gegooid. Een proces waarbij een zeer stellige provinciale Gedeputeerde , de heer van der Hoek, aangaf dat het probleem van onvoldoende bestuurskracht van Wijdemeren zou moeten worden opgelost door een fusie met Hilversum. En de onvoldoende bestuurskracht van de regio Gooi en Vechtstreek door de vorming van 3 stevige gemeenten.

Maar niet, dus. We zijn weer terug bij af. Wij zijn, in tegenstelling tot vele anderen, niet blij met dit besluit. Omdat ons bestuurskracht-probleem, en dat van de regio, niet wordt opgelost.  Omdat we ons zorgen maken over de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers en omdat we onze medewerkers een goed perspectief gunnen.

Wijdemeren kan volgens ons niet zelfstandig blijven. Wachten tot 1 gemeente Gooi en Vechtstreek in 2028 duurt veel te lang, los nog van het gegeven dat daar in deze regio helemaal geen draagvlak (meer) voor is.

Wat een gemiste kans. Daar zullen we de komende jaren nog vaak mee geconfronteerd worden.

Sandra van Rijkom en Stan Poels

Fractie PvdA/GroenLinks Wijdemeren

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *