Stan Poels: Bestuurlijk Toekomst Wijdemeren

Voorzitter, wat is het jammer dat wij als gemeenteraad van Wijdemeren nu al weer (een paar weken na het aantreden van het nieuwe College van B&W) over dit onderwerp praten. Waarom heeft het College er niet voor gekozen om bijvoorbeeld in een “benen-op-tafel”-gesprek hier met elkaar over van gedachte te wisselen. Zijn de meningsverschillen daadwerkelijk zo groot ? Nu gaan we weer met onze geharnaste standpunten aan de slag. Maar goed, dat is de keuze van het College.

Het collegevoorstel dat nu voorligt is een nadere uitwerking van het Bestuursakkoord van dit College van april 2018 jl.

Oftewel, de keuze voor 1 Gooistad over maximaal 10 jaar wordt herbevestigd, zonder welke tussenvorm (ambtelijke fusie , bestuurlijke fusie) dan ook.

In de bijeenkomst van 9 juni 2018 over dat Raadsakkoord hebben wij als fractie PvdA/Groen Links onze verwondering over dit standpunt als aangegeven. Dorsbelangen pleite voor zelfstandigheid van Wijdemeren gaat nu dus akkoord met 1 grote gemeente. Hoezo zelfstandig ? En het gezwabber van VVD en CDA (die voor de verkiezingen met een heel ander standpunt kwamen) hebben wij toen ook al gememoreerd en hoeven wij hier dus niet meer te herhalen.

De gemeente Wijdemeren heeft een bestuurskracht-probleem. En dus staat de vraag centraal of dit voorstel van het College dit probleem gaat oplossen. Wij denken als fractie van niet. En wij denken dat de provincie Noord Holland ook van mening is dat dit niet het geval is. Zij hebben zich immers al eerder kritisch uitgelaten over een soortgelijke zienswijze vanuit Wijdemeren.

Vraag aan het College: is er al contact geweest met de provincie Noord Holland over het standpunt van het huidige College en, zo ja, wat was hun reactie ?

Wij zien niet in dat Wijdemeren nog maximaal 10 jaar zelfstandig kan blijven zonder tussenstap.

Ondertussen voert Hilversum onze salarisadministratie uit, gaan we een belastingsamenwerking aan met Hilversum en hebben we recent gehoord over zogenaamd “gastheerschap” tussen Hilversum en Wijdemeren op financieel

gebied. Ons team Financiën gaat in Hilversum aan de slag, met name om de kwetsbaarheid van het team op te vangen

Wat een mooi woord, ‘gastheerschap’. Klinkt veel beter dan ambtelijke fusie. Vraag: kan het College ons uitleggen wat het verschil is tussen een ambtelijke fusie en gastheerschap ?

Dit soort constructies gaan we de komende 10 jaren waarschijnlijk veel vaker zien. Immers, het College geeft aan dat het de komende periode intensief samen gaat werken met de andere regiogemeenten in de Gooi- en Vechtreek.

Nou denken wij dat Gooise Meren en Huinen niet op Wijdemeren zitten te wachten, maar wij kunnen ons vergissen.

Vraag aan het College: is er al contact geweest met de andere regiogemeenten over samenwerking en gastheerschap en, zo ja, wat zijn hiervan de resultaten ?

En we blijven ondertussen stoer roepen dat Wijdemeren een zelfstandige gemeente is. Maar het wordt er allemaal niet overzichtelijker op, met al die steun-constructies. Zien we straks Wijdemeerse ambtenaren in Hilversum , Gooise Meren en Huizen ? En bestuurskrachtiger worden we er zeker niet van.

En dat is precies de reden waarom wij vinden dat een tussenstap wel nodig is. Een bestuurlijke fusie met Hilversum voorkomt dit soort steunconstructies met allerlei verschillende partijen en geeft duidelijkheid met wie wij samenwerken.

Duidelijkheid aan onze bewoners, maar natuurlijk ook aan onze medewerkers.

En dan kunnen we daarna de stap maken naar 1 gemeente in het Gooi.

Wij zijn altijd voor 1 Gooistad geweest, daar hebben wij nooit een geheim van gemaakt. In die zin zijn de argumenten hiervoor op blz. 2 van het Collegevoorstel ook de onze.

Het verschil met de opvatting is dat PvdA/Gl wel een tussenstap wenst. Van 6 via 3 naar 1 gemeente in het Gooi.

De provincie zet de ARHi-procedure ondertussen gewoon door, gericht op de vorming van 2 nieuwe gemeenten in ’t Gooi.

En wij draaien ons rug naar de provincie toe en wandelen een ander koers. We stribbelen niet eens meer mee ( term : Winsemius) maar gewoon tegen

Zoals wij al op 9 juni 2018 aangaven vinden wij dit onwenselijk en onverstandig. En niet in het belang van onze inwoners en medewerkers.

Het moge duidelijk zijn: wij zullen niet instemmen met het College

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *