Vragen aan college B&W over capaciteit gemeenschappelijke afvalcontainers

Recent hebben wij een aantal klachten ontvangen van inwoners van Loosdrecht m.b.t. de capaciteit en leeghaal-frequentie van afval bij gemeenschappelijke (ondergrondse) containers. Onder ander aan de Prinses Marijkestraat en het Lindeplein.

Directe aanleiding was het opstapelen van een groot aantal zakken met kleding naast de betreffende container die al geruime tijd vol was.

Daarnaast is enige tijd geleden een groot afvalverzamelpunt op de grens van Loosdrecht en Hilversum opgeheven en daar is niets voor in de plaats gekomen.

Dat brengt ons op de volgende 3 vragen:

  1. Is er voldoende capaciteit aan (ondergrondse) afvalcontainers in Wijdemeren?
  2. Is de frequentie van leeghalen van de containers voldoende, ook bij de kledingcontainers? Zijn er technische mogelijkheden om het “vol” zijn van containers digitaal te melden aan GAD of andere betrokkenen?
  3. Komt er nog een alternatief voor het verwijderde afvalverzamelpunt op de grens van Loosdrecht en Hilversum

Met vriendelijke groeten , en alvast dank voor de beantwoording.

Fractie PvdA/Groen Links Wijdemeren

Ram Lachman

Stan Poels

17 oktober 2020

Zie hier de antwoorden van het college.

2020-S-38 Beant schr vr PvdA-GroenLinks inzake capaciteit van gemeenschappelijke afvalcontainers

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *