Sandra verhuist

Na 15 jaar inwoner te zijn geweest ga ik de mooie gemeente Wijdemeren verlaten om in Deventer te gaan wonen. Ik hoor u denken, dat doen zoveel mensen en dat is ook zo, niets bijzonders aan. Ik heb 10 jaar mogen deelnemen aan de gemeente politiek in Wijdemeren, eerst als fractie assistent voor de PvdA, daarna als wethouders voor PvdA/GroenLinks en de laatste twee jaar als raadslid en wilde daarom toch even op deze manier een woord van dank schrijven.

Normaliter neem je bij een verhuizing en dus bij het vertrek als raadslid in een raadsvergadering afscheid en bedank je alle kiezers en leden voor het vertrouwen dat zij je gegeven hebben in de afgelopen perioden. Dit zowel voor de periode als wethouder als die van raadslid. Ook dank je je fractiegenoten voor de fijne samenwerking en gezelligheid en het bestuur voor de ondersteuning en betrokkenheid.  Je collega raadsleden voor de soms leuke/ mooie en soms pittige debatten en roep je de raadsleden van de coalitie op om kritisch te blijven naar het college. De oppositie wordt bedankt voor het samen optrekken. Je bedankt de griffie voor het geduld  en het college van wethouders en burgemeester wens je heel veel succes en wijsheid toe in deze gekke tijd, want het zal niet gemakkelijk besturen worden de aankomende jaren. Tot slot ook een dankwoord aan de pers, want zonder hen geen nieuws uit politiek Wijdemeren!

Het zijn gekke tijden. Lege treinen, verlaten pleinen, dichte cafés. Nederland bood de afgelopen weken een onwerkelijke aanblik. Het voelt als een nare droom waar je wakker uit wilt worden. Door het virus houden we meer afstand van elkaar.  De verjaardagen, de kraamvisite en de familieweekenden en ook de raadsvergaderingen die nu niet doorgaan. Er wordt met man en macht geprobeerd om onze democratische processen wel doorgang te laten vinden maar dat is zoeken naar manieren en kijken naar wat er past binnen de huidige wet en regelgeving.

7 mei is mijn laatste raadsvergadering en gezien de gekke tijden en dus ook mijn bijzondere laatste raadsvergadering wilde  ik toch even een berichtje schrijven. Succes allemaal met alles wat er op ons afkomt maar bovenal, blijf gezond!

Hartelijke groet,

Sandra van Rijkom

Raadslid PvdA/GroenLinks