Ruimte voor regen en groener doelgroepenvervoer

In de (digitale) gemeenteraadsvergadering van 7 mei 2020 werden een motie en een  amendement van ons en D66 aangenomen.

Motie Ruimte voor regen

In de motie Ruimte voor regen vragen we het College om bij toekomstige werkzaamheden en projecten in de openbare ruimte het
gebruik van waterdoorlatende materialen in principe de voorkeur te geven, ook op semi-privéwegen.

Lees de motie hier: PvdA-GroenLinks,D66,Ruimtevoorregendeel2

Amendement Groener doelgroepenvervoer

Het is onze wens om doelgroepenvervoer in de gemeente te vergroenen. In de gemeenteraad is besloten, om als wens in het raadsbesluit op te nemen dat er gestreefd wordt naar een wagenpark voor doelgroepenvervoer, dat direct bij aanvang al voor 50% uit elektrisch aangedreven vervoersmiddelen bestaat.

Lees het volledige amendement hier: D66, PvdA GroenLinksGroenerDoelgroepenvervoer