Ramkoers

Het plan om 250 woningen in de Kortenhoefse Polder te bouwen (Zuidsingel fase 8) is enige weken geleden door het College van B&W in procedure gebracht.  Omdat het plan niet door kan gaan als de Omgevingsverordening Noord Holland  2020 van kracht wordt  (en dat is sinds 17 november jl.)  is er voor gekozen dit snel te doen zodat de oude Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) nog van kracht is. En wat blijkt nu uit een zienswijze die door de provincie op 10 november 2020 is ingediend? Dat het ontwerp bestemmingsplan ook in strijd is met meerdere punten van die PRV. En dat de provincie overweegt een reactieve aanwijzing te geven waardoor het bestemmingsplan niet in werking kan treden.

Wij hebben deze werkwijze van het College in de algemene beschouwingen van 10 november jl. omschreven als een ‘ramkoers’. Zeker ook omdat ook andere  gevoelige bouwplannen (b.v. Nederhorst Noord) op soortgelijke wijze in procedure zijn gebracht.   Hiermee zet het College de relatie met het provinciebestuur bewust onder druk. Dat vinden wij onverstandig en onwenselijk. Zo ga je niet met collega overheden om.  En ook niet met je inwoners en andere betrokkenen.

Naar onze mening ligt er 1 topprioriteit in de polder van Kortenhoef. En dat is het plan Groenewoud waarin Afvalzorg en Vereniging Landeigenaren Emmaweg Kortenhoef (VLEK) samen woningen realiseren en daarmee de sanering van de sterk vervuilde vuilnisstort mogelijk maken. Verder uitstel van dit plan (uit 2013) is vanwege die vervuiling zeer onwenselijk. En dit plan heeft de instemming van de provincie Noord Holland en van Natuurmonumenten.

Laten we daar onze energie op richten. En niet op plannen waar de provincie zo veel en zulke fundamentele bezwaren tegen heeft. En wij trouwens ook.

Stan Poels
fractie PvdA/Groen Links
gemeenteraad Wijdemeren 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *