Pavlov-reactie

Ja, daar is het weer, het H-woord. Het herindelings-woord.

In februari 2019 gaf Jack van der Hoek, Gedeputeerde van de provincie Noord Holland en verantwoordelijk voor de bestuurskracht va n de gemeenten in de provincie, een interview.

In dit interview gaf hij aan dat de provincie Noord Holland over 1,5 jaar nog eens komt kijken hoe het met de bestuurskracht van de gemeente Wijdemeren gaat. En, mocht die onvoldoende zijn, dat hij dan in contact treedt met de  Minister van Binnenlandse Zaken.

De reactie vanuit het College van B&W van Wijdemeren was  zoals gebruikelijk: “We zijn verbijsterd door het nieuwe fusiegeluid uit Haarlem”.  Een typische Pavlov-reactie, dus.

De gemeente Wijdemeren heeft een bestuurskrachtprobleem zoals in diverse rapporten is beschreven.  Het stoppen van de arhi-procedure door de provincie Noord Holland in 2018  heeft dit probleem niet opgelost.                                                                                            Ook in het nieuwe beleidskader gemeentelijke herindeling uit 2018 behoudt de provincie een rol bij het bewaken van de  bestuurskracht van gemeenten. Het is dan ook volstrekt logisch dat de provincie in Wijdemeren een oogje in het zeil houdt. Komt de bestuurskracht van Wijdemeren, met alles wat er nu ondernomen wordt, op een voldoende peil ?

De PvdA/GroenLinks Wijdemeren maakt zich al geruime tijd zorgen over de bestuurskracht van Wijdemeren. Zijn wij, nu en in de toekomst , in staat om onze inwoners op een goede en betaalbare wijze van dienst te zijn ?

Goed dat de provincie Noord Holland daarbij zijn verantwoordelijkheid neemt. En jammer dat ons College dan zo krampachtig reageert.

Sandra van Rijkom en Stan Poels,

Fractie PvdA/Groen Links Wijdemeren

21 februari 2019

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *