Partijkeuze bekend; formatiefase breekt aan

Persbericht
Wijdemeren, 29 april 2022

Partijkeuze bekend; formatiefase breekt aan

Na de eerste fase van het informatieproces is een aantal conclusies getrokken. Onder andere, gelet op de situatie waarin de gemeente Wijdemeren verkeert, dat een daadkrachtig College nodig is met de bereidheid in te grijpen. Daarnaast is gekozen voor een driepartijen coalitie, vier wethouders en een “Coalitieakkoord-Plus”. Deze conclusies staan nog steeds overeind.

Na uitgebreide gesprekken, is gekozen voor samenwerking in een coalitie van De Lokale Partij met PvdA-GroenLinks en VVD. Deze partijen hebben het duidelijkst aangegeven de grote problemen te onderkennen en die stevig aan te willen pakken. Voor De Lokale Partij is dat een belangrijk argument. Het heldere signaal van de verkiezingsuitslag speelt ook een rol bij de afwegingen evenals het feit dat de ChristenUnie als “relatieve nieuwkomer” heeft aangegeven niet te willen deelnemen in een coalitie. Met de openbaarmaking van de keuze is fase twee afgesloten.

Partijen hebben naar elkaar uitgesproken vertrouwen te hebben in een goede gezamenlijke uitwerking van plannen en afspraken. In de nu te starten derde fase zal dat in het “Coalitieakkoord-Plus” gestalte krijgen. Genoemde partijen hebben kandidaten voor wethoudersposten beschikbaar. De beoogde verdeling van portefeuilles evenals bekendmaking van namen van de kandidaten volgt later.

Ik ben er als informateur trots op dat ik het bovenstaande namens de drie partijen naar buiten mag brengen. Alle partijen in de gemeenteraad van Wijdemeren zijn door mij persoonlijk geïnformeerd over de gemaakte keuze. Tevens is mij door de driepartijen-combinatie gevraagd, in de nu komende derde fase de rol van formateur te vervullen. Daar wil ik graag verdere invulling aan geven. We gaan met de drie partijen nu een intensief traject in. Tenslotte wil ik complimenten uitspreken naar alle partijen voor de openhartige en constructieve gesprekken. In fase drie zal de inbreng van alle partijen meegewogen worden en waar mogelijk een plaats krijgen in het akkoord: het Coalitieakkoord-Plus.

Noot voor de redactie:

Contactpersoon: Gert Zagt, informateur
Telefoonnummer: 06 – 10 27 67 28

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *