Nieuws

M-V-3 Zuidsingel fase 8

Op 15 december 2020 is een motie vreemd aan de agenda aangenomen over Zuidsingel fase 8. Constaterende dat:  de wethouder antwoord heeft gegeven op vragen

Lees meer

M-V-1 ‘First things first’

Op 15 december 2020 is een motie vreemd aan de agenda aangenomen over het plan Groenwoud/VLEK. Constaterende dat:   De gemeente al sinds 2013 bezig is

Lees meer

Ramkoers

Het plan om 250 woningen in de Kortenhoefse Polder te bouwen (Zuidsingel fase 8) is enige weken geleden door het College van B&W in procedure

Lees meer

Coalition of the willing

Op 4 juni is in de Raad een motie van onze fractie aangenomen om aan te sluiten bij de Coalition of the willing. In vluchtelingenkampen

Lees meer

Sandra verhuist

Na 15 jaar inwoner te zijn geweest ga ik de mooie gemeente Wijdemeren verlaten om in Deventer te gaan wonen. Ik hoor u denken, dat

Lees meer