Op het verkeerde been gezet

Recent ontvingen wij een glossy informatiekrant over het bouwplan Nederhorst Noord. Gemaakt in opdracht van Kennemerland Beheer BV, de projectontwikkelaar van dit gebied. Met tevens een uitnodiging voor een digitale informatiebijeenkomst op 9-2-2021.

Nou staat het iedereen vrij om zo’n informatiekrant te maken, maar geef dan wel de juiste informatie en schets de juiste context.

Immers, het plan Nederhorst Noord (150 nieuwe woningen) is gelegen in een gebied dat door de provincie Noord-Holland is aangewezen als beschermd weidevogelleefgebied. Op een vraag van de gemeente Wijdemeren voor een hertelling van het aantal weidevogels reageerde de provincie afwijzend. Nieuwbouw is in weidevogelleefgebieden verboden zonder toestemming van de provincie.

Tevens heeft het gebied de UNESCO- erfgoed status.
En de gemeente Wijdemeren heeft het plan weliswaar onder de werking van de ‘oude’ Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) gebracht maar de provincie stelt dat dit plan (ook) in strijd is met die PRV.

Daarnaast meldt de infokrant dat start bouw halverwege 2022 begint en oplevering van de woningen midden 2023. Dit is (veel) te positief, realisatie van het plan is immers nog onzeker. Bovendien bleek tijdens de infobijeenkomst dat oplevering van de eerste woningen pas begin 2025 haalbaar is, mits alles mee zit.

Kortom, het beeld uit de informatiekrant van “er is niets aan de hand met dit plan” is niet compleet en moet aangevuld worden met bovenstaande gegevens. Anders worden de betrokken inwoners op het verkeerde been gezet. Er is dus een aanzienlijke kans dat dit plan niet door zal gaan.

Als gemeenteraad hebben we ons nog niet over dit plan uitgesproken. Zover is het zelfs nog niet! We zijn benieuwd naar uw reacties. Onze beide fracties zijn tegen dit bouwplan in dit prachtige natuur- en cultuurgebied. Het tast weer een stuk schoonheid van onze woonomgeving aan.

Gert Zagt / fractie De Lokale Partij
Stan Poels / fractie PvdA/Groen Links

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *