MOTIE Hoogste tijd voor erkenning van Moluks leed!

M-V-1 A

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 16 december 2021

Constaterende, dat

 • Burgemeesters in het hele land per brief het nieuwe kabinet hebben opgeroepen het aan de Molukse gemeenschap aangedane leed te erkennen. De wijze van kille ontvangst en opvang in voormalige concentratie- en werkkampen van K.N.I.L. en Marine militairen en hun gezinnen was destijds Nederland onwaardig en dit heeft diepe sporen nagelaten, tot op de dag van vandaag. Het beoogde tijdelijke verblijf van maximaal zes maanden leidde uiteindelijk tot geen mogelijkheid van terugkeer voor deze mensen;
 • Vanwege het toenmalige Marine Opleiding Kamp in Loosdrecht zijn in 1953 ook 13 Molukse gezinnen uiteindelijk gehuisvest in Loosdrecht, omdat de mannen nog in actieve dienst waren van de Marine. Velen zijn uitgezonden naar het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea en de West. Hun staat van dienst is uitstekend;
 • Er gesprekken zijn gehouden tussen de Molukse gemeenschap en de gemeente Wijdemeren over de erkenning, maar dat deze nog zonder resultaat zijn gebleven.

Overwegende, dat

 • 2021 een historisch belangrijk jaar is: het is 70 jaar geleden dat deze loyale militairen en hun gezinnen in Nederland aankwamen;
 • Wijdemeren trots is op de Molukse gemeenschap die deel uitmaakt van onze samenleving;
 • Erkenning van het leed nodig is om door te kunnen gaan met de toekomst. ‘Je kan niet hopen op een beter verleden, maar wel bouwen aan een hoopvolle toekomst.’
 • Het wenselijk is om de formele erkenning van het leed in daad kracht bij te zetten.

Verzoekt het college,

 1. Gesteund door de gemeenteraad van Wijdemeren het aan de Molukkers aangedane leed
  formeel te erkennen en deze geschiedenis onder de aandacht van de inwoners te brengen;
 2. Zich aan te sluiten bij de initiatiefbrief van de andere burgemeesters aan het nieuwe kabinet;
 3. Om als eerbetoon in het geval van verlenging, de grafrechten van de 13 graven van de
  desbetreffende Molukse gezinnen tot 2050 over te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

D66 Wijdemeren
Nanne Roosenschoon
Myriam Kooij

De Lokale Partij
Gert Zagt

PvdA/GroenLinks
Stan Poels

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *