M-V-3 Zuidsingel fase 8

Op 15 december 2020 is een motie vreemd aan de agenda aangenomen over Zuidsingel fase 8.

Constaterende dat: 

 • de wethouder antwoord heeft gegeven op vragen over Zuidsingel fase 8;
 • de provincie in haar zienswijze dreigt met een reactieve aanwijzing; 
 • er meer dan 400 zienswijzen zijn ingediend;  
 • het college de intentie heeft dat de procedure Zuidsingel fase 8 ‘normaal’ door te laten gaan; 
 • het een enorme klus is om met een nota van zienswijze te komen; 
 • er behoefte is bij de raadsfracties om spoedig in overleg te gaan met het college;
 • de raad zich nog niet heeft kunnen uitspreken over de plannen. 

Overwegende dat: 

 • de antwoorden van 10 december j.l. vervolgvragen oproepen; 
 • er verschillende zienswijzen zijn binnen gekomen die aangeven dat het plan op deze wijze geen doorgang kan vinden onder andere Natuurmonumenten en de Provincie;
 • de provincie aangeeft dat volgens de oude regels er maximaal 150 woningen gebouwd  mogen worden in project Zuidsingel fase 8; 
 • er vanuit de ontwikkelaar de participatie plaatsvindt uitgaand van nog steeds 250 woningen;
 • we vernomen hebben dat de verkeersproblematiek niet voldoende aan de orde komt;
 • ongewenst is dat de raad geen inzicht heeft in de zienswijzen of de strekking daarvan;
 • ongewenst is dat de nota van zienswijze door de hoeveelheid lang op zich laat wachten;
 • dit voor de belanghebbenden een lange tijd van onzekerheid geeft; 
 • er op korte termijn duidelijkheid moet komen over het vervolg project Zuidsingel fase 8.

Verzoekt het college:  

In een (extra) commissie vergadering van januari februari 2021 informatie te verstrekken over de  inhoud van de zienswijzen van de inwoners van Wijdemeren, de zienswijze van Provincie Noord Holland, de zienswijze van Natuurmonumenten en zienswijzen van andere belanghebbenden zodat  de commissie een advies aan het college kan geven of en op welke wijze het huidige aangevraagde  bestemmingsplan voor Zuidsingel fase 8 verder moet gaan. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Wijdemeren, 15 december 2020 

De raad voornoemd  

CDA Wijdemeren | De Lokale Partij | PvdA-GroenLinks | D66
Jan Verbruggen | Gert Zagt | Stan Poels | Nanne Roosenschoon 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *