M-V-2

MOTIE vreemd aan de agenda : “Wachten kan niet meer” 

De gemeenteraad van Wijdemeren,, in vergadering bijeen op 14 oktober 2021 

Constaterende dat door het afsteken van vuurwerk: 

 • Een groot risico op letselschade optreedt; 
 • Het afsteken van vuurwerk, naast schade, ook veel angst en stress oplevert bij  onder andere kinderen en dieren; 
 • Bij de jaarwisseling veel meer luchtverontreiniging is gemeten dan een normale  dag en dit grote gevolgen heeft voor mensen met aandoeningen aan de long- en  luchtwegen; 
 • Politie en hulpverleners in gevaar kunnen komen en soms moedwillig met  vuurwerk worden bedreigd; 
 • De gemeenten Apeldoorn, Vlissingen, Nijmegen, Rotterdam, Haarlem en  Amsterdam al hebben besloten om consumentenvuurwerk niet langer toe te  staan; 
 • Burgemeesters van de meeste gemeenten erkennen dat het toestaan van  consumentenvuurwerk (te) problematisch is geworden; 
 • De gemeenten jaarlijks aan opruimwerkzaamheden en het herstellen van schade  tienduizenden euro’s kwijt zijn. 

Overwegende dat: 

 • Het vieren van een nieuw jaar feestelijk zou moeten zijn; 
 • De Nationale Politie, beroepsverenigingen van oogartsen, kinderartsen, plastisch  chirurgen, dierenorganisaties, patiëntenverenigingen, hulpverleners en de  Onderzoeksraad voor Veiligheid pleiten voor een verbod op het afsteken van  vuurwerk;
 • Omwille van een effectieve handhaving een totaalverbod op het afsteken van  consumentenvuurwerk de meest effectieve maatregel is;  
 • Er in de samenleving een steeds groter draagvlak is voor een algeheel verbod van  (knal)vuurwerk; 
 • Een centrale en professionele (laser)show een alternatief kan zijn; De jaarwisseling de laatste jaren het grootste risico-evenement in Nederland is:  Tradities voor veel mensen waardevol zijn, maar het te ver gaat als mensen,  dieren, natuur en milieu eronder lijden; 
 • Een (collectief) feest niet staat of valt met het (kunnen) afsteken van vuurwerk; Ondanks vele verzoeken van onze fractie de gemeente Wijdemeren geen enkele  progressie heeft geboekt op dit terrein en zich beroept op onhaalbaarheid,  onwenselijkheid en niet haafbaarheid; 
 • De motie die in meerderheid in onze raad is aangenomen (aanwijzen van een  vuurwerkvrije zone in combinatie met een mogelijke lasershow) waarschijnlijk  niet uitgevoerd kan worden. 

Spreekt uit

 • Dat we geen voortgang hebben geboekt op dit belangrijke dossier.

En verzoekt het College: 

 • Het reeds bestaande overleg met de omliggende gemeenten in de regio Gooi en  Vechtstreek om te komen tot een regionaal verbod op consumentenvuurwerk  vanaf de jaarwisseling 2022-2023 te continueren en intensiveren; 
 • Uiterlijk in september 2022 een wijziging van de APV aan de gemeenteraad van  Wijdemeren voor te leggen waarin een algeheel verbod op het afsteken van  consumentenvuurwerk wordt ingesteld; 
 • Vanaf de jaarwisseling 2022-2023 een of meer centrale (vuurwerk of laser)  shows te (doen) organiseren/faciliteren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

PvdA/Groen Links
Ram Lachman, Stan Poels

D66
Nanne Roosenschoon

De Lokale Partij
Gert Zagt

14 oktober 2021 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *