M-V-1 ‘First things first’

Op 15 december 2020 is een motie vreemd aan de agenda aangenomen over het plan Groenwoud/VLEK.

Constaterende dat:  

  • De gemeente al sinds 2013 bezig is het plan “Groenewoud” in de polder van Kortenhoef te  realiseren  
  • Er een grote noodzaak is om het betreffende terrein aan te pakken. Het terrein is door de  provincie Noord Holland (NH) aangemerkt als ernstig verontreinigd vanwege de aanwezigheid van een voormalige vuilnisbelt.  
  • De gemeente Wijdemeren deels eigenaar is van de betreffende grond en dus medeverantwoordelijk is voor de sanering  
  • De aldaar door Afvalzorg te realiseren waterwoningen de basis zijn voor de financiering van  het hele project, inclusief de sanering  
  • Er in 2018 een ontwerpbestemmingsplan is besproken in de commissie Ruimte en Economie  dat positief is ontvangen. Ook de provincie NH is hier positief over  

Overwegende dat:  

  • Het plan Groenewoud alleen gerealiseerd kan worden in samenwerking door Afvalzorg met  de Vereniging Land Eigenaren Kortenhoef (VLEK)  
  • Het College ondertussen aan de slag is gegaan met 250 nieuwe woningen in het Plan  Zuidsingel fase 8 dat, net zoals Groenewoud en VLEK, in de polder van Kortenhoef ligt,
  • Het risico bestaat dat Zuidsingel fase 8 een belemmering gaat vormen voor het plan  Groenewoud, onder andere qua verkeersafwikkeling, en dat dit onwenselijk is, zeker  vanwege de ernstige verontreiniging.  
  • Natuurmonumenten overweegt haar instemming met plan Groenewoud in te trekken als  Zuidsingel fase 8 door gaat en de provincie NH zeer kritisch is t.o.v. Zuidsingel fase 8  

En verzoekt het College:  

  • Met de hoogste prioriteit het plan Afvalzorg/VLEK op te pakken en planologisch uit te laten werken waarbij een goede verkeersafwikkeling een randvoorwaarde is’. 

En gaat over tot de orde van de dag,  

Wijdemeren, 15 december 2020  

De raad voornoemd,  

PvdA-GroenLinks | De Lokale Partij | D66
Stan Poels | Gert Zagt | Nanne Roosenschoon  

CDA | VVD
Jan Verbruggen | Sieta Vermeulen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *