Interview over fusie

“Buren helpen elkaar” zegt Femke van Drooge, lijsttrekker PvdA Hilversum. Samen met haar Wijdemeerse collega-lijsttrekkers Sandra van Rijkom (PvdA/ GroenLinks) en Sieta Vermeulen (VVD) en de Hilversummers Jan Kastje (GroenLinks Hilversum) en VVD- wethouder Floris Voorink plus Stan Poels (nr. 2 PvdA/ GrL.) wordt uw verslaggever bijgepraat over de kracht die Hilversum en Wijdemeren samen kunnen opbouwen.

Een bont gezelschap dat elkaar vindt in de overtuiging dat een fusie van Wijdemeren met Hilversum een goede tussenstap is op weg naar één gemeente Gooi- en Vechtstreek. Dat PvdA en GroenLinks enerzijds en de VVD anderzijds op tal van onderwerpen elkaars tegenpolen zijn, speelt bij dit onderwerp geen enkele rol. “Nee, hierover is geen enkel meningsverschil” zegt Stan Poels, wat volledig beaamd wordt door de anderen.

Eén Gooi en Vecht

Liever had Hilversum een tussenstap naar drie Gooise gemeenten overgeslagen, zegt Voorink: “Daar zullen we mee moeten dealen. Het allerbelangrijkste is we het geen van beide alleen kunnen doen. Wijdemeren heeft er moeite mee om zijn broek zelf op te houden en dat geldt ook voor Hilversum.” Jan Kastje vult aan: “Gooi en Vecht vormt al heel lang een eenheid, kijk naar de geschiedenis, het natuursysteem, de woningbouw. Er zijn nu teveel bestuurslagen. We moeten meer grip op de regio krijgen om op te tornen tegen Amsterdam en Utrecht.” Femke van Drooge meldt dat de PvdA terughoudender is wat één Gooi- en Vechtgemeente betreft: “Het is een hele grote stap, met 250.000 inwoners kom je in de top-5 van Nederland. Wij zijn toch wel bang voor de afstand tussen bestuur en burgers.”

Wijdemeerders Sieta en Sandra vertellen dat ze uit eigen ervaring weten dat hun gemeente te weinig kan doen. “De organisatie is zo kwetsbaar. Als er eens iemand ziek is, ligt alles stil” zegt Sandra van Rijkom. Sieta Vermeulen: “Ik heb al verschillende keren meegemaakt dat ik geen ambtenaar kon bereiken.” Stan Poels wijst op het dossier ‘duurzaamheid’ waar heel lang niets mee gebeurde. Floris Voorink geeft een hele rits van voorbeelden waarbij Hilversum zijn buren hielp, o.a. op het gebied van handhaving, vergunningen, milieu-inspecties. Voor Femke van Drooge is het van belang dat de service en de dienstverlening veel meer slagkracht zullen krijgen. “Ook heb je samen betere voorzieningen, voor bijvoorbeeld de Jeugdzorg” vult Jan Kastje aan.

Angst

Dat het grote Hilversum, eenmaal samen met de vijf Wijdemeerse dorpen, zijn kans ziet om uit te breiden, wordt uitgebreid weersproken. “Die angst is volledig onterecht. Zie onze Structuurvisie tot 2030. In Hilversum heeft de hele raad gezegd dat er niet in de natuur gebouwd kan worden, alleen inbreien” zegt Jan Kastje. “Bovendien is het bouwprogramma een regionale zaak” vult Voorink aan. Femke: “Je moet voortdurend bezig zijn met bouwen, maar vooral vernieuwbouw en herontwikkeling van panden.”

Buurten

In Hilversum hecht men grote waarde aan de opbouw van sterke buurten. Het project ‘Buurt in zicht’ is tot 2022 daarbij de leidraad. “Je geeft meer invloed aan de buurten, ook financieel. Op alle niveaus kunnen mensen met netwerken meedoen. Je brengt de democratie dichter bij de mensen” meent Femke van Drooge. “Net als jullie dorpen, hebben wij ook grote verschillen. Of je nou in Trompenburg woont of ‘over het spoor’. Als Wijdemeren aansluit, kom je heus niet direct in een andere wereld. Wij zullen ook weer profiteren van jullie know how over het groen en het blauw” stelt Floris Voorink. Sandra van Rijkom denkt dat de dorpsstructuren goed passen bij de buurten, al meent Sieta Vermeulen dat je het model niet 1-op-1 kunt overnemen. “Wij hadden tot nu toe geen kernenbeleid” zegt Stan Poels “en in dat stuk over de buurten staan hele zinvolle ideeën.”

Naar elkaar toe groeien

De Hilversummers aan tafel benadrukken dat een fusie Hilversum- Wijdemeren een gezamenlijk belang is. “Het is geen take over” zegt Voorink “we moeten samen sterker worden.” “Hilversum moet een afwachtende houding aannemen, het is aan Wijdemeren zelf” vindt Kastje. Femke van Drooge: “Laten we alvast beginnen met betere samenwerking. Dat de mensen concrete voorbeelden zien wat er al kan. Je moet in ieder geval niet onvoorbereid zijn.” “Onbekend maakt onbemind” roept Floris Voorink. Die eraan toevoegt dat je een fusie in een breder perspectief moet zien, waarbij Hilversumse Meren een sterkere speler wordt in de regio, met veel nieuwe uitdagingen.

Tot slot doet het sextet mee aan het spel ‘wat wordt de kop?’. Sieta: ‘Geen boze buurman’. Jan: ‘Regionaal denken’. Femke: ‘Democratie dichterbij’ en Floris: ‘Samen sterker’.

 

BRON: Stuijver, H. (07-03-2018). “Samen Sterker“. Weekblad Wijdemeren, Kortenhoef

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *