Hoe start PvdA/GroenLinks het nieuwe jaar?

Beste leden,

Heel graag wensen bestuur en fractie jullie allemaal een mooi en gezond 2024 toe! Een jaar met veel fijne en gezellige momenten in een samenleving waarin iedereen rekening met elkaar houdt en begrip kan hebben voor elkaar. Ik hoop dat een (groot) deel van deze wens uitkomt in het nieuwe jaar. Ik realiseer me dat er nog een hoop te wensen en te verbeteren overblijft.

Als PvdA/GroenLinks gaan we weer ons uiterste best doen. Naast het “reguliere” politieke werk op gebied van sociaal domein, natuur en milieu en huisvesting zal 2024 ook duidelijkheid moeten gaan geven over de toekomst van onze gemeente.
Fuseren, maar met wie? Hilversum of Gooise Meren? Toch Stichtse Vecht?? Amsterdam zeker niet. We gaan het zien. U kent onze inzet. Een zelfstandige gemeente klinkt mooi, maar is voor Wijdemeren niet haalbaar gebleken. De vorige raadsfracties van PvdA/GroenLinks zeggen dat al lange tijd en ze hebben gelijk. Op naar een fusie dus en wel heel zorgvuldig. Bij de gemeenteraadsstukken op de website van de gemeente kunt u kennis nemen van alle stukken die op 9 januari in de commissievergadering voorliggen. In de raad van 15 januari zal daarover een besluit genomen worden, naar verwachting zal de raad dan opdracht geven aan het College om de verkenning onder leiding van burgemeester Aptroot te starten. Verkennende gesprekken met Hilversum, Gooise Meren en Stichtse Vecht, om na deze verkenningsfase de raad de oogst van deze gesprekken voor te leggen. En op basis daarvan zal de raad dan besluiten met welke van deze drie we graag verder willen. En uiteraard, wie met ons wil. Ik denk dat we een ordelijk en zorgvuldig proces hebben afgesproken. Goede communicatie vanuit de gemeente naar de inwoners is een belangrijk onderdeel van dit proces. Niet voor niets zullen we daar scherp op toezien en u ook regelmatig met een ledenbrief informeren.

Nog even over de stand van zaken in de fractie. Ons commissielid Claudia Lipschitz heeft besloten te stoppen met het commissiewerk. Jammer, maar gelukkig blijft ze wel graag bij de fractie betrokken. Ram Lachman is natuurlijk niet weg te denken uit onze fractie en ook onmisbaar, dus samen met Ram zullen Henrieke Abrahamse en ik de commissie- en raadsvergaderingen blijven doen. En ondanks dat we weleens zuchten en mopperen doen we dat toch met veel plezier. Dat komt ook door de steun door dik en dun die we krijgen van onze trouwe en aangenaam kritische fractieleden en bestuursleden; Piet Ambachtsheer, Kees Bosdijk, Ytzen Boersma en heel belangrijk onze voorzitter PvdA Lia Moote. We zijn hen daar heel erkentelijk voor.

Vragen, opmerkingen of tips zijn van harte welkom.

Hartelijke groet,

Wilna Wind, fractievoorzitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *