GroenLinks wil meer grip op mobiliteit !

De afdelingen van GroenLinks uit de Gooi- en Vechtstreek (waaronder Wijdemeren) hebben zaterdag 8 december een bijeenkomst georganiseerd over het thema mobiliteit. Het ging zowel over de luchtvaart als over het (bus) vervoer in de regio. De sprekers waren Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid van GroenLinks en Alwin Hietbrink, GroenLinks lid van Provinciale Staten van Noord Holland.

Suzanne Kröger gaf een uitleg over de ontwikkelingen op en rond Schiphol. Er wordt door het kabinet gewerkt aan een Luchtvaartnota 2020-2050. Merkwaardig daarbij is dat de herindeling van het luchtruim pas in 2023 klaar zal zijn. Dit lijkt niet één op één te passen. Het zal bij de herindeling van het luchtruim boven Nederland een stevig gevecht worden tussen burgerluchtvaart, militaire luchtvaart en gemeentelijke belangen. Suzanne stelde dat Schiphol voor ons land relatief veel te groot is. Onze overheid heeft altijd Schiphol gefaciliteerd in plaats van andersom. De overheid zou de opdrachtgever moeten zijn die kaders en grenzen stelt.

GroenLinks zet landelijk in op ‘van groei van de luchtvaart naar grip op de luchtvaart ‘ met 3 belangrijke aspecten: klimaat, gezondheid (kijkend naar de WHO adviezen op het gebied van geluid en ultrafijnstof) en veiligheid. Op de Luchtvaartnota 2020-2050 moet een plan-MER komen met alle klimaateffecten daarin opgenomen. Nog eens werd duidelijk dat er een groot verschil lijkt te zijn tussen berekende waarden en meetwaarden. De berekende waarden worden door de overheid aangehouden en die wil eigenlijk tot op heden weinig weten van meetwaarden.

Vanuit de aanwezigen werd gepleit voor de aanleg van een regionaal meetnetwerk voor het meten van geluid en luchtverontreiniging. Verder zouden wij eens kritisch naar onze (eigen) manier van leven moeten kijken en de daarbij behorende ecologische voetafdruk. De vraag is dan: hoe werken we aan verdere bewustwording en gedragsverandering? Tenslotte is GroenLinks tegen uitbreiding van het vliegveld Lelystad.

Alwin Hietbrink gaf een presentatie over de verantwoordelijkheid en de coördinerende en vertegenwoordigende rol van de provincie in het vervoer in de provincie Noord-Holland. Maar liefst 50% van de provinciale begroting gaat naar mobiliteit! GroenLinks wil leefbaarheid zwaarder laten wegen in het provinciale afwegingsmodel. Dat model bestaat nu uit: Bereikbaarheid (40%), Verkeersveiligheid (40%) en Leefbaarheid (20%). Aan dit afwegingsmodel zou Duurzaamheid moeten worden toegevoegd. De Statenfractie wil een verschuiving van auto naar OV en fiets stimuleren. Dat kan onder meer door de motorrijtuigenbelasting in Noord-Holland te verhogen. Die is relatief vrij laag. Voor het stimuleren van fietsvoorzieningen is overigens veel draagvlak in de Staten en dat is hoopvol.

Verder werd het initiatiefvoorstel van GroenLinks NH besproken over de lightrail of metroverbinding(en) in Noord Holland. Uit de discussie met de aanwezigen volgde dat met de OV-concessie vooral gekeken moet worden naar integraal maatwerk, geredeneerd vanuit de behoefte van de gebruikers. Met belangstelling wordt gekeken naar de proef in Noord-Holland Noord, waar gewerkt gaat worden aan ‘Vervoer op maat’. Vaste buslijnen worden vervangen door kleine busjes die niet volgens een dienstregeling rijden, maar bij een regiecentrale gereserveerd worden door de reiziger. Daarbij moet wel worden opgelet dat met het opheffen van OV-verbindingen we niet in een negatieve spiraal terecht komen van steeds minder OV en daarmee het vergroten van vervoersarmoede. Daarnaast is het ook zaak om de arbeidsomstandigheden bij de OV-concessie zwaar te laten meewegen, alsmede duurzame schone bussen.

Minder asfalt en meer OV, E-bike en fiets blijft het parool en het idee werd geopperd om een regionaal mobiliteitsplan te maken. De aanwezigen maakten zich zorgen over het verbreden van de provinciale weg N201 te hoogte van Vreeland in de provincie Utrecht. Daar verbreden is elders problemen creëren, in het bijzonder rond Hilversum. Er is goede hoop dat GroenLinks Noord-Holland op 20 maart 2019 goed uit de verkiezingen komt en dan meer invloed zal hebben om mobiliteit meer klimaatneutraal en gezonder te maken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *