Geen NEE-NEE, wel JA-JA

Ongeadresseerd drukwerk zorgt voor enorme hoeveelheden onnodig papierafval. In 2018 is de JA-JA sticker geïntroduceerd. Het principe is heel eenvoudig: de JA-JA-sticker draait het NEE-NEE-stickersysteem om. Brievenbussen zonder JA-JA sticker ontvangen standaard geen ongeadresseerde reclamefolders meer. Wil je wel ongeadresseerde folders ontvangen? Dan plak je de JA-JA-sticker op je bus. In Amsterdam wordt de sticker al vanaf januari 2018 gebruikt en wordt er volgens de gemeente veel papier en energie mee bespaard. 

Gezamenlijk met D66 en de Lokale Partij werd in Wijdemeren, op initiatief van onze fractie, de volgende motie ingediend en aangenomen. Wat een mooi resultaat!

De Raad van de gemeente Wijdemeren, in vergadering bijeen op 12 december 2019;

Constaterende dat:

 • Veel ongevraagd en ongeadresseerd reclamedrukwerk ongelezen bij het oud papier of het afval belandt.
 • De reclame-industrie haar doel niet bereikt via dit ongelezen drukwerk.
 • Het belang van reclamedrukwerk afneemt en reclame via digitale media in effectiviteit toeneemt.
 • Het beperken van de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk tot huisadressen met een JA-JA stikker veel papier per huishouden per jaar kan besparen.
 • De rechter in hoger beroep onlangs heeft geoordeeld dat het besluit van de gemeente Amsterdam om de bezorging van ongeadresseerd reclamedrukwerk alleen toe te staan op adressen met een JA-JA sticker juridisch correct en gerechtvaardigd is.
 • Veel grote steden inmiddels overwegen om het Ja-Ja beleid in te voeren.
 • Uitstoot van CO2 bij de productie en logistiek van reclamedrukwerk met Ja-Ja beleid belangrijk kan worden verminderd.

Is van mening dat :

 • De verspreiding van ongevraagd ongeadresseerd reclamedrukwerk (met uitzondering van huis-aan-huisbladen) moet worden voorkomen.
 • De besparing in CO2-uitstoot bijdraagt aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid..
 • Het de voorkeur verdient om het ter beschikking stellen van JA-JA stickers voor huishoudens die nog wel ongeadresseerd reclamedrukwerk (met uitzondering van huis-aan-huisbladen) willen ontvangen over te laten aan de reclamesector zelf.

En verzoekt het College :

 • Naar Amsterdams voorbeeld onderzoek te doen, in samenwerking met de GAD, naar de maatregelen die genomen moeten worden om invoering  van de JA- JA sticker (aanpassing  APV, aanpassing  afvalstoffenverordening) mogelijk te maken opdat alleen nog ongeadresseerd reclamedruk (met uitzondering van huis-aan-huisbladen) mag worden bezorgd op huisadressen die dit expliciet kenbaar hebben gemaakt met een JA-JA-sticker.
 • Met als doel dit in te voeren, bij voorkeur regionaal, bij het nieuwe VANG-beleid 2021-2025 van de Regio Gooi en Vechtstreek of zoveel eerder indien mogelijk.

Motie Ja-Ja-sticker 12122019