(Gebrek aan) vertrouwen?

In de laatst gehouden Raadsvergadering van 6 februari is een voorstel van het College van B&W fundamenteel aangepast. Het College wilde de bevoegdheid hebben om (maximaal) één miljoen Euro uit te geven per zogenaamde ‘strategische grondaankoop’; zonder toestemming van de gemeenteraad!

Daar waren wij, als oppositiepartijen PvdA/GroenLinks en DeLokalePartij, geen voorstander van. Dat vinden wij een aantasting van het zogenaamde ‘budgetrecht’ van de gemeenteraad. Wij willen dat zo’n aankoop van tevoren aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter goedkeuring.

Tot onze verbazing gingen na een stevig gesprek tijdens een schorsing in de raadsvergadering ook de coalitiepartijen met ons mee. VVD, D66 en DorpsBelangen leverden al hun eisen in. Daarmee verwierpen ze dus een voorstel van hun eigen College. Zelfs een ultieme poging van wethouder De Kloet om in dit kader bedragen onder de € 25.000 zonder voorafgaande toestemming van de raad uit te mogen geven werd genegeerd.

Dit alles getuigt van weinig vertrouwen in het College. Dat is ook wel verklaarbaar. Recent hebben we te maken gehad met forse overschrijdingen op grote infrastructurele  projecten. Zoals de overschrijding van € 420.000 op het project herinrichting Oud Loosdrechtsedijk tussen de rotondes. Het College heeft dus moeite om dit soort grote projecten te beheersen. En wie garandeert ons dat dit niet gebeurt bij de aankoop van grond, en dan met name in het traject daarna als er bijvoorbeeld met woningbouw wordt gestart?

Feitelijk is het College qua grondaankopen dus ‘onder curatele’ gesteld. Is dat wegens (een gebrek aan) vertrouwen? Wij vinden het (een) noodzakelijk (kwaad).

Stan Poels en Gert Zagt

Raadsleden PvdA/GroenLinks en DeLokalePartij

gemeente Wijdemeren