Energietransitie: knopen doorhakken en samenwerken

KORTENHOEF – De Wijdemeerse PvdA-GroenLinks en ChristenUnie organiseren op donderdagavond 22 november een thema-avond over de energietransitie. De sprekers zijn Michel Klein, fractievoorzitter van de ChristenUnie Noord-Holland, Marc Maassen, programmacoördinator energietransitie & circulaire economie bij de Regio Gooi en Vechtstreek en Anne-Marie Poorthuis, initiatiefnemer van de Energiecoöperatie Wijdemeren.

Uitnodiging Thema-avond Energietransitie 22 november

De energietransitie is een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s van dit moment. Michel Klein: ,,De wereld heeft in Parijs afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden. In Nederland wordt nu aan verschillende “klimaattafels” gesproken over de invulling van deze ambities tot 2030. Bij elkaar moeten de plannen zorgen voor 49% CO2-reductie.’’

Ook in de provincie worden in twee ‘regionale energie strategieën’ (RES) plannen gemaakt. Klein: ,,Nu gaat het spannend worden, want wat gaan we doen als de resultaten van de overleggen niet voldoende zijn? Wie gaat de knopen doorhakken, en hoe wegen we het landschap en de noodzaak van duurzame energieopwekking tegen elkaar af?’’

Voor Marc Maassen is samenwerking het sleutelwoord: ,,In de Gooi- en Vechtstreek werken gemeenten, woningcorporaties, net- en waterbeheerders en energie-coöperaties samen aan de energietransitie. De focus ligt onder andere op het verduurzamen van de gebouwde omgeving en het ontwikkelen van wijkaanpakken. Doel is een klimaat en energie-neutrale regio in 2050.’’

Anne-Marie Poorthuis zet zich lokaal in om het bewustzijn onder bewoners te vergroten. ,,De energietransitie is een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s van dit moment. Een thema dat iedereen aangaat. Als bewoners hebben wij het initiatief genomen tot het oprichten van een Energiecoöperatie Wijdemeren. We werken aan energiebewustzijn, energiebesparing en energieopwekking.’’

Haar ambitie is om met alle bewoners, inclusief ondernemers, scholen, organisaties en overheid, een bijdrage te leveren aan de energietransitie in Wijdemeren. Zo organiseert de energiecoöperatie informatiebijeenkomsten in de verschillende kernen. Ook koppelt ze energiecoaches aan bewoners en start projecten voor collectieve energieopwekking.
De Thema-avond Energietransitie wordt op donderdag 22 november gehouden in de Oude School, Kortenhoefsedijk 145 in Kortenhoef. Inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur, aanvang van de avond 20.00 uur. Esther Kaper is de gespreksleider en er is ruimte voor het stellen van vragen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *