Einde formatie in zicht

Persbericht
Wijdemeren, 6 mei 2022

De afgelopen weken is hard doorgewerkt aan de coalitieonderhandelingen voor de vorming van een College van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Wijdemeren. De Lokale Partij, PvdA/GroenLinks en de VVD werken aan een ‘Coalitieakkoord-Plus’ waarin ambities en plannen voor de komende vier jaar vorm krijgen. In de “Plus” willen we nadrukkelijk ook punten van de andere in de raad vertegenwoordigde partijen terugzien.

Inmiddels zijn we zover dat we de installatiedatum bekend kunnen maken. Bij leven en welzijn is dat vrijdag 17 juni. De komende weken volgt nog intensief overleg met de ambtelijke organisatie over onder andere financiële aspecten. Ook laten we het akkoord beoordelen op realistische uitvoerbaarheid. De huidige organisatorische en financiële mogelijkheden van onze gemeente zijn medebepalend voor de te varen koers.

De komende weken is ook tijd ingeruimd voor interactie met alle fracties waarbij in een persoonlijk gesprek met de beoogde wethouders de gelegenheid is te reageren op het vooraf beschikbaar gesteld concept. Uiterlijk vrijdag 10 juni is het “Coalitieakkoord-Plus” openbaar. Daarmee zitten we goed op koers van onze planning.

Over de beoogde portefeuilleverdeling is ook nieuws te melden. Alette Zandbergen zal onder andere Ruimtelijke Ontwikkeling, de Omgevingswet, Burgerparticipatie en Personeel & Organisatie behartigen, Els Kruijt doet Openbare Ruimte, Economische Zaken, Recreatie en Toerisme, Vastgoed, het Gebiedsakkoord en project De Meenthof. Stan Poels zal zich inzetten voor Natuur en Duurzaamheid, het Sociaal Domein en Volkshuisvesting. En Gert Zagt gaat voor Financiën, Verkeer en Vervoer, Belastingen c.q. gastheerschappen en het project Porseleinhaven.

Gert Zagt
Formateur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *