De lokale politiek en de coronacrisis

Dat we momenteel door een bijzondere tijd heen gaan behoeft geen verduidelijking.
We kampen met het corona-virus en maken ons grote zorgen om de effecten daarvan , met name de gezondheid van onszelf en onze dierbaren. Zorgpersoneel is hier dag en nacht mee bezig en verdient grote waardering. Net zoals veel ander vitale beroepen. Restaurants zijn dicht, de scholen ook, evenementen vinden niet plaats en we werken zoveel mogelijk thuis.
We hopen allemaal dat er zo snel mogelijk een einde aan zal komen. Maar dan zal de wereld er , denken wij, niet meer zo uitzien als daarvoor. Mensen zijn hun baan kwijtgeraakt. Bedrijven zijn failliet. De gezondheidszorg zal een Inhaalslag’ moeten maken. Kinderen hebben leerachterstanden die moeten worden ingehaald. En volgens ons betekent dat ook iets voor de lokale politiek in Wijdemeren. We kunnen niet net doen alsof er niets gebeurd is. We moeten niet doordenderen maar een pas op de plaats maken. Zijn we nog met de juiste dingen bezig ? Moeten we andere prioriteiten gaan stellen?
We hebben bijvoorbeeld in de crisis gezien hoe belangrijk de zorg voor ons is, in alle facetten. Huisartsenzorg, de WMO, de jeugdzorg, eenzaamheidsbestrijding. Wij kunnen ons niet voorstellen dat we daar nu in Wijdemeren op gaan bezuinigen. Mensen zijn hun baan kwijt en hebben inkomensondersteuning van de gemeente nodig. En hoe houden we ons zo belangrijke verenigingsleven in tact ? Hoe houden we onze winkels en bedrijven ‘ín leven’?
De crisis laat zien hoe belangrijk een fijne woning is. Dus moet er meer sociale woningbouw voor onze inwoners komen. De crisis laat ons ook zien dat we beter met onze natuurlijke omgeving moeten omgaan. Dus aandacht voor natuurbehoud , biodiversiteit en duurzame energieopwekking.
Wij zijn er van overtuigd dat dit het uitgelezen moment is voor een overgang naar een sociale en duurzame circulaire samenleving. Het College komt in mei 2020 met een ‘Perspectiefnota’. Wij zijn klaar voor de discussie.

Fractie PvdA/Groen Links Wijdemeren