Coalitieonderhandelingen gestart, beoogde wethouders bekend

Persbericht
Wijdemeren, 6 mei 2022

Op 30 april jl. zijn de coalitieonderhandelingen voor de vorming van een College van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Wijdemeren gestart. De Lokale Partij, PvdA/GroenLinks en de VVD werken onder leiding van formateur Gert Zagt aan een ‘Coalitieakkoord-Plus’ waarin ambities en plannen voor de komende vier jaar vorm krijgen.

In dit traject vragen we de ambtelijke organisatie regelmatig om informatie over belangrijke ontwikkelingen en verduidelijking van knelpunten. Denk onder andere aan de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne, de Omgevingswet, duurzaamheidsbeleid, bouwplannen, ontwikkelingen in het sociaal domein, verkeer, recreatie en toerisme. Maar natuurlijk ook over de zorgelijke financiële positie van de gemeente en de stand van zaken van de organisatieontwikkeling.

Afhankelijk van de voortgang van de gesprekken, is in juni installatie van de nieuwe wethouders gepland. Om dit te kunnen halen werken we continu door aan het akkoord. Tussentijds gaan we nadrukkelijk ook de andere Wijdemeerse politieke partijen betrekken bij de inhoud.

Ondertussen zijn de beoogde wethouders-kandidaten bekend. Namens De Lokale Partij Alette Zandbergen en Gert Zagt, namens de PvdA/GroenLinks Stan Poels en namens de VVD Els Kruijt. De portefeuilleverdeling volgt later bij de presentatie van het “Coalitieakkoord-Plus”.

Noot voor de redactie:

Contactpersoon: Gert Zagt, informateur
Telefoonnummer: 06 – 10 27 67 28

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *