Uncategorized

Motie recreatie

Onderwerp: Visie recreatie toerisme 2040 De raad van de gemeente Wijdemeren, in vergadering bijeen op 12 juli 2022 Constaterende dat: Er momenteel ontwikkelingen plaats vinden binnen jachthavens en recreatieparken waar degemeente geen grip op heeft, als gevolg waarvan gebruikers ernstig gedupeerd worden; De gemeente onvoldoende instrumenten heeft om ongewenste ontwikkelingen tegen tegaan; Dit mogelijk veroorzaakt …

Motie recreatie Lees verder »

Einde formatie in zicht

PersberichtWijdemeren, 6 mei 2022 De afgelopen weken is hard doorgewerkt aan de coalitieonderhandelingen voor de vorming van een College van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Wijdemeren. De Lokale Partij, PvdA/GroenLinks en de VVD werken aan een ‘Coalitieakkoord-Plus’ waarin ambities en plannen voor de komende vier jaar vorm krijgen. In de “Plus” willen we nadrukkelijk …

Einde formatie in zicht Lees verder »

Coalitieonderhandelingen gestart, beoogde wethouders bekend

PersberichtWijdemeren, 6 mei 2022 Op 30 april jl. zijn de coalitieonderhandelingen voor de vorming van een College van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Wijdemeren gestart. De Lokale Partij, PvdA/GroenLinks en de VVD werken onder leiding van formateur Gert Zagt aan een ‘Coalitieakkoord-Plus’ waarin ambities en plannen voor de komende vier jaar vorm krijgen. In …

Coalitieonderhandelingen gestart, beoogde wethouders bekend Lees verder »

Partijkeuze bekend; formatiefase breekt aan

PersberichtWijdemeren, 29 april 2022 Partijkeuze bekend; formatiefase breekt aan Na de eerste fase van het informatieproces is een aantal conclusies getrokken. Onder andere, gelet op de situatie waarin de gemeente Wijdemeren verkeert, dat een daadkrachtig College nodig is met de bereidheid in te grijpen. Daarnaast is gekozen voor een driepartijen coalitie, vier wethouders en een …

Partijkeuze bekend; formatiefase breekt aan Lees verder »