Bestuurskracht

In 2017 heeft de provincie Noord Holland besloten een herindelingsprocedure te starten in de regio Gooi en Vechtstreek. Het doel hiervan was onder andere om de  gemeente Wijdemeren aan te laten sluiten bij de gemeente Hilversum. Dit omdat de gemeente Wijdemeren onvoldoende bestuurskracht had. Helaas heeft de provincie in 2018 deze procedure beëindigd.  Immers, de problemen van  een gebrek aan bestuurskracht waren niet opgelost. De gemeente Wijdemeren heeft toen besloten extra middelen vrij te maken voor versterking van de organisatie en uitbreiding van het aantal ambtenaren. Tevens gaf het huidige College van B&W in 2018 aan dat in 2028 sprake moet zijn van 1 gemeente in de regio Gooi en Vechtstreek.

Nu, in het jaar 2021, is er sprake van een zeer penibele financiële situatie in Wijdemeren. De gemeentelijke organisatie ‘piept en kraakt’ en er moet veel extern personeel worden ingehuurd om de boel draaiende te houden. Onlangs spraken  we in de gemeenteraad over welke ambities we de komende periode laten ‘vallen’ omdat we ze als gemeente niet (meer) adequaat kunnen uitvoeren. Voor het standpunt ‘1 gemeente in het Gooi’  is helemaal geen draagvlak bij de andere gemeenten, dus op dat terrein gebeurt er niets. Wel is de gemeente Weesp, ook onvoldoende bestuurskrachtig, ondertussen gefuseerd met de gemeente Amsterdam.

Kortom, een zeer onwenselijke situatie. Een combinatie van financiële kwetsbaarheid en gebrek aan ambtelijke capaciteit. Onvoldoende bestuurskracht dus. Dit vraagt om actie. Ondertussen is een extern onderzoek gestart  naar het functioneren van onze gemeentelijke organisatie. Wij zijn zeer benieuwd naar de resultaten hiervan.

Wij geven als fractie PvdA/Groen  Links al sinds 2014 aan dat de gemeente Wijdemeren te klein is om alle huidige en toekomstige taken goed en betaalbaar uit te voeren. Nu, 7 jaar verder, zijn we nog steeds van mening dat een fusie met een andere gemeente nodig is om een adequate en betaalbare dienstverlening aan onze inwoners te kunnen bieden.

Natuurlijk, het klinkt goed”, “Wijdemeren moet zelfstandig blijven”. Maar de realiteit is een andere.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *