Belangrijke week

Beste mensen,

Wat een week. Never a dull moment in onze gemeente. Helaas gaat er geen belletje bij het diepste punt, dus ik durf niet te zeggen dat we dat nu bereikt hebben. Maar zo kan het niet verder, dat moge duidelijk zijn. De burgemeester heeft zich ziek gemeld en zal in ieder geval voorlopig niet terugkomen. 

Er staat ons een belangrijke week te wachten. Hoe die precies gaat verlopen? Ik kan alleen maar melden wat onze lijn zal zijn, naar verwachting in goed overleg af te stemmen met de collega’s.

Aanstaande woensdag vindt er een gesprek plaats tussen fractievoorzitters en de Commissaris van de Koning. Wij zullen vragen om zeer spoedige benoeming van een waarnemend burgemeester die bereid en in staat is het fusietraject te begeleiden.

Aanstaande maandag is er agendacommissie. Daarin zullen we onder meer de agenda voor de  commissievergadering van aanstaande dinsdag en de geplande raadsvergadering van 5 oktober bespreken. We hebben de stukken zeer recent ontvangen en zijn nu bezig deze te bestuderen om tot een standpunt te komen.

De “Uitgangspuntennotitie van de gemeenteraad Wijdemeren” d.d. 28 september jl. die voor de commissievergadering van dinsdag geagendeerd staat als “definitief”, heeft bij een aantal van jullie en ook bij onze fractie tot vragen en opmerkingen geleid. Ik kan u melden dat deze notitie niet definitief is vastgesteld door de raad, hij zal in de commissievergadering van 3 oktober besproken worden.

De fractie is dit weekend dus volop aan het werk om de komende week voor te bereiden. Voor nu even deze update. Uiteraard hoort u zo spoedig mogelijk verder.

Uw vragen en opmerkingen blijven welkom!

Hartelijke groet,

mede namens fractie en bestuur,

Wilna Wind,
Fractievoorzitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *