admin

Oliebollen

Oliebollen en een gelukkig 2021

Op woensdag 30 december 2020 heeft een kleine delegatie van de fractie en bestuur PvdA/Groen Links uit Wijdemeren zelfgebakken oliebollen gebracht naar de verpleegtehuizen in de gemeente Wijdemeren. Dit jaar was het motto logischerwijs: ‘overhandigen bij de voordeur’. Door de corona-maatregelen was het helaas niet mogelijk oliebollen te brengen  naar de bewoners van de verzorgingstehuizen …

Oliebollen en een gelukkig 2021 Lees verder »

Schriftelijke vragen terugvordering bijstandsgelden

Schriftelijke vragen aan het College van B&W m.b.t de uitspraak van de rechtbank Midden Nederland  (d.d. 14 oktober 2020) over de terugvordering van bijstandsgelden van een bijstandsgerechtigde uit Wijdemeren in verband met ontvangen gelden voor boodschappen  Een inwoonster uit Wijdemeren met bijstand die wekelijks van haar moeder boodschappen met een geschatte waarde van € 50 ontving …

Schriftelijke vragen terugvordering bijstandsgelden Lees verder »

Algemene beschouwingen 2020 fractie PvdA/Groen Links

Geachte leden van het College van B&W, collega raadsleden , collega  commissieleden, aanwezige pers en overige belangstellenden. Zoals gebruikelijk loopt de fractie PvdA/Groen Links niet de gehele begroting door maar beperken we ons tot een aantal voor ons fractie zeer relevante thema’s. Daar zit ook een aantal vragen in verwerkt aan het College 1. Terugkijken …

Algemene beschouwingen 2020 fractie PvdA/Groen Links Lees verder »

Ramkoers

Het plan om 250 woningen in de Kortenhoefse Polder te bouwen (Zuidsingel fase 8) is enige weken geleden door het College van B&W in procedure gebracht.  Omdat het plan niet door kan gaan als de Omgevingsverordening Noord Holland  2020 van kracht wordt  (en dat is sinds 17 november jl.)  is er voor gekozen dit snel …

Ramkoers Lees verder »

Vragen aan college B&W over capaciteit gemeenschappelijke afvalcontainers

Recent hebben wij een aantal klachten ontvangen van inwoners van Loosdrecht m.b.t. de capaciteit en leeghaal-frequentie van afval bij gemeenschappelijke (ondergrondse) containers. Onder ander aan de Prinses Marijkestraat en het Lindeplein. Directe aanleiding was het opstapelen van een groot aantal zakken met kleding naast de betreffende container die al geruime tijd vol was. Daarnaast is …

Vragen aan college B&W over capaciteit gemeenschappelijke afvalcontainers Lees verder »