admin

AMENDEMENT A-9-1

Onderwerp: Verkeersmaatregelen leefbaarheid (Agendapunt 9)   De Raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 11 maart 2021 Besluit:   1. Een krediet groot € 100.000 beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de  verkeersveiligheid op diverse locaties in Wijdemeren met dekking uit de reserve rationeel  wegbeheer  Te wijzigen in:  1. Een krediet groot € 100.000 …

AMENDEMENT A-9-1 Lees verder »

AMENDEMENT A-8-1

Onderwerp: Verkenningen naar een financieel gezond sociaal domein (Agendapunt: 8) De Raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 11 maart 2021 Besluit:   1. Geen zienswijze in te dienen op de ‘Verkenning naar een financieel gezond sociaal domein’; 2. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein  Te wijzigen in:   1. …

AMENDEMENT A-8-1 Lees verder »

Op het verkeerde been gezet

Recent ontvingen wij een glossy informatiekrant over het bouwplan Nederhorst Noord. Gemaakt in opdracht van Kennemerland Beheer BV, de projectontwikkelaar van dit gebied. Met tevens een uitnodiging voor een digitale informatiebijeenkomst op 9-2-2021. Nou staat het iedereen vrij om zo’n informatiekrant te maken, maar geef dan wel de juiste informatie en schets de juiste context. …

Op het verkeerde been gezet Lees verder »

Wijdemeren

Schriftelijke vragen m.b.t vaarverbinding Oostelijke Vechtplassen/Hilversums Kanaal

2020-S-47 Fractie PvdA/GroenLinks WijdemerenGemeenteraad WijdemerenT.a.v. de griffierPostbus 1901230 AD Loosdrecht Uw kenmerk:Uw brief van: 15 december 2020Ons kenmerk: Z.61905/D.309701Datum:  22 januari 2021Behandelend ambtenaar: I.M. QuakkelaarDoorkiesnummer: 0356559453Bijlagen –Verzonden: Onderwerp: Uw schriftelijke vragen m.b.t de vaarverbinding Oostelijke Vechtplassen/Hilversums Kanaal Geachte raadsleden, In december 2020 stelde u artikel 39-vragen over de procedure voor de Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen — …

Schriftelijke vragen m.b.t vaarverbinding Oostelijke Vechtplassen/Hilversums Kanaal Lees verder »

Wijdemeren

Vragen D66 en PvdA/Groen Links Wijdemeren inzake terugvordering bijstand

2020-S-48 De gemeenteraadT.a.v. de raadsgriffiePostbus 1901230 AD Loosdrecht Uw kenmerk:Uw brief van: 28 december 2020Ons kenmerk: Z.62192Datum:  19 januari 2021Behandelend ambtenaar: M. CostaDoorkiesnummer: (035) 65 59 577 Bijlagen Verzonden: Onderwerp: Vragen van D66 en PvdA/Groen Links Wijdemeren inzake terugvordering bijstand Geachte heer/mevrouw,   Op 28 december 2020 stelden de fracties van D66 en PvdA/Groen Links Wijdemeren  schriftelijke …

Vragen D66 en PvdA/Groen Links Wijdemeren inzake terugvordering bijstand Lees verder »

Oliebollen

Oliebollen en een gelukkig 2021

Op woensdag 30 december 2020 heeft een kleine delegatie van de fractie en bestuur PvdA/Groen Links uit Wijdemeren zelfgebakken oliebollen gebracht naar de verpleegtehuizen in de gemeente Wijdemeren. Dit jaar was het motto logischerwijs: ‘overhandigen bij de voordeur’. Door de corona-maatregelen was het helaas niet mogelijk oliebollen te brengen  naar de bewoners van de verzorgingstehuizen …

Oliebollen en een gelukkig 2021 Lees verder »

Schriftelijke vragen terugvordering bijstandsgelden

Schriftelijke vragen aan het College van B&W m.b.t de uitspraak van de rechtbank Midden Nederland  (d.d. 14 oktober 2020) over de terugvordering van bijstandsgelden van een bijstandsgerechtigde uit Wijdemeren in verband met ontvangen gelden voor boodschappen  Een inwoonster uit Wijdemeren met bijstand die wekelijks van haar moeder boodschappen met een geschatte waarde van € 50 ontving …

Schriftelijke vragen terugvordering bijstandsgelden Lees verder »

Algemene beschouwingen 2020 fractie PvdA/Groen Links

Geachte leden van het College van B&W, collega raadsleden , collega  commissieleden, aanwezige pers en overige belangstellenden. Zoals gebruikelijk loopt de fractie PvdA/Groen Links niet de gehele begroting door maar beperken we ons tot een aantal voor ons fractie zeer relevante thema’s. Daar zit ook een aantal vragen in verwerkt aan het College 1. Terugkijken …

Algemene beschouwingen 2020 fractie PvdA/Groen Links Lees verder »