AMENDEMENT A-9-1

Onderwerp: Verkeersmaatregelen leefbaarheid (Agendapunt 9)  

De Raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 11 maart 2021

Besluit:  

1. Een krediet groot € 100.000 beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de  verkeersveiligheid op diverse locaties in Wijdemeren met dekking uit de reserve rationeel  wegbeheer 

Te wijzigen in: 

1. Een krediet groot € 100.000 beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de  verkeersveiligheid op diverse locaties in Wijdemeren (incl. Leeuwenlaan) met dekking uit de  reserve rationeel wegbeheer.  

En aan te vullen met: 

2. De projecten zijn onbeperkt; het bedrag is leidend tot het mobiliteitsplan in gevoerd is. 

Toelichting  

Het Raadsvoorstel geeft heel veel overbodige info. Het belangrijkste is dat de wethouder armslag  krijgt, omdat wij als raad willen dat op verzoek van inwoners en de dorp coördinatoren of wat voor  participatie de wethouder de acute knelpunten kan oplossen. 

De wethouder informeert de raad per kwartaal mondeling in de commissie dan wel via een  wethoudersbrief over de voortgang.  

Ingediend door:  

CDA D66 PvdA- GL 

E. Torsing N. Roosenschoon S. Poels 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *