AMENDEMENT A-22-1

Een beetje Zermatt in Wijdemeren

Onderwerp: Economische Agenda Wijdemeren 2030 deel 1: de ambities

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 9 februari 2022,

Constaterende dat:

  • Er een tiental ambities in het raadsvoorstel benoemd worden.
  • Er een stip op de horizon (afgezien van het jaartal 2030) ontbreekt in de economische agenda.
  • Er in de loop van de 2022 tot een concrete actieagenda gekomen wordt.

Overwegende dat:

  • De ambitie vanuit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen niet/onvoldoende aanbod komt.
  • Ondernemers behoefte hebben aan visie, ruimte, durf en ondersteuning.
  • Het recreatiepotentieel van Wijdemeren benoemd, maar onvoldoende benut wordt in de Economische Agenda.
  • De mogelijkheden op het gebied van duurzaam ondernemen, onvoldoende naar voren komen.

Het besluit:

Het concept-raadsbesluit aan te vullen met ambitie 1, waarbij de andere ambities een nummer opschuiven en ambitie 1 als volgt te formuleren:

‘’De ambitie om op een milieubewuste manier in 2040 het nummer-1 instapgebied te zijn voor waterrecreatie van Nederland. Waarin de balans tussen recreatie, natuur, leefbaarheid en ondernemen, gestimuleerd en ondersteund wordt.’’

De Lokale Partij
Olivier Goetheer

D66
Nanne Roosenschoon

PvdA/GroenLinks
Stan Poels

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *