AMENDEMENT A-10-6

Onderwerp: Evaluatie woonvisie Wijdemeren 2016- 2020
Agendapunt: 10

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 12 mei 2021

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de evaluatie van de woonvisie Wijdemeren 2016-2020.
 2. Op grond van de evaluatie de volgende hoofdoelstellingen en kaders voor de nieuwe woonvisie
  vast te stellen;
  A. Nieuwbouw: Een strategische inzet op nieuwbouw om meer diversiteit in de woningvoorraad, een
  betere aansluiting op de vraag en meer kansen voor specifieke doelgroepen te creëren. Hiervoor
  stellen we voor de volgende kaders voor:
 3. Het realiseren van 1/3 deel sociale woningen koop of huur bij nieuwbouw blijft gehandhaafd;
 4. Het percentage gestapelde en gelijkvloerse woningbouw van 2/5 naar 50% te verhogen.
 5. Het realiseren van 1/3 deel middeldure huur (tot € 950,-) of koop (tot de NHG grens, in 2021 €
  325.000) bij nieuwbouw.
 6. Voor woningbouwprojecten tot 10 woningen ontwikkelaars een keuze te laten voor kader 1 of 3.

  Te wijzigen / Aan te vullen / Te schrappen
 1. Kennis te nemen van de evaluatie van de woonvisie Wijdemeren 2016-2020.
 2. Op grond van de evaluatie de volgende hoofdoelstellingen en kaders voor de nieuwe woonvisie vast te stellen;
  A. Nieuwbouw: Een strategische inzet op nieuwbouw om meer diversiteit in de woningvoorraad, een betere aansluiting op de vraag en meer kansen voor specifieke doelgroepen te creëren. Hiervoor stellen we voor de volgende kaders voor:
  1. Het realiseren van minimaal 1/3 deel sociale woningen koop of huur bij nieuwbouw blijft gehandhaafd;
  2. Het percentage gestapelde en gelijkvloerse woningbouw van 2/5 te handhaven
  3. Het realiseren van 1/3 deel middeldure huur (tot € 950,-) of koop (tot de NHG grens, in 2021 €325.000) bij nieuwbouw.
  4. Voor woningbouwprojecten van 4 tot 10 woningen de verplichting tot het realiseren van minimaal 1/3 deel sociale woningen koop of huur te handhaven.

  Toelichting
  2. Wanneer we streven naar diversiteit en een flexibele woningvoorraad, moet er ook voldoende ruimte voor grondgebonden woningen blijven. Ook voor de specifieke doelgroepen die grondgebonden willen wonen, dient er voldoende aanbod te zijn.

  4. De gemeente Wijdemeren heeft veel minder sociale huurwoningen (bij een corporatie) dan de regio Gooi en Vechtstreek en dan de MRA. De laagste inkomensgroepen in Wijdemeren zijn gestegen van 28 naar 36%. De groep met een middeninkomen is juist kleiner geworden.

  Dit maakt de noodzaak om het aantal sociale (huur en koop) woningen te vergroten nog steeds aanwezig, waarbij elk aantal ’telt’. Wij verwachten dat de kans dat een ontwikkelaar bij minder dan 10 woningen kiest voor het middensegment (huur of koop) erg groot is. Een segment waar ook de corporaties zich weer mee bezig kunnen houden. Alle reden dus om niet af te wijken van het huidige beleid.

  Ingediend door:

  S. Poels en R. Lachman
  PvdA/.Groen Links Wijdemeren

  R. Hennis
  Dorpsbelangen

  G. Zagt
  De Lokale Partij

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *