Nieuws

Motie recreatie

Onderwerp: Visie recreatie toerisme 2040 De raad van de gemeente Wijdemeren, in vergadering bijeen op 12 juli 2022 Constaterende dat: Er momenteel ontwikkelingen plaats vinden

Lees meer

Einde formatie in zicht

PersberichtWijdemeren, 6 mei 2022 De afgelopen weken is hard doorgewerkt aan de coalitieonderhandelingen voor de vorming van een College van Burgemeester en Wethouders in de

Lees meer

Interpellatiedebat

Zo langzamerhand komt de actuele informatie over de financiële situatie in onze gemeente boven water. Het College van Burgemeester en wethouders stuurt af en toe

Lees meer