Nieuws

Bestuurskracht

In 2017 heeft de provincie Noord Holland besloten een herindelingsprocedure te starten in de regio Gooi en Vechtstreek. Het doel hiervan was onder andere om

Lees meer

M-11-2

15v-3t, aangenomen M-11-2MOTIE Onderwerp: Corona herstelplan ondernemersAgendapunt: 11 De raad van de gemeente Wijdemeren, in vergadering bijeen op 12 mei 2021,  Overwegende één ondernemersmanager in

Lees meer

M-10-1

MOTIE: “Het is tijd voor creativiteit” Onderwerp: Evaluatie woonvisie Wijdemeren 2016-2020Agendapunt 10 De Raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 12 mei 2021

Lees meer

AMENDEMENT A-10-6

Onderwerp: Evaluatie woonvisie Wijdemeren 2016- 2020Agendapunt: 10 De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 12 mei 2021 Besluit: Kennis te nemen van

Lees meer

Aanpak IKC Talent Primair

12v-7t, aangenomen M-V-2 MOTIE VREEMD AAN DE AGENDA AANPAK IKC TALENT PRIMAIR De raad van Wijdemeren in vergadering bijeen op 8 april 2021,   Constaterende dat: 

Lees meer

Beperkt Casco of All Risk?

11v-8t, aangenomen  AMENDEMENT A-14-1 gewijzigd Beperkt Casco of All Risk? De raad van de gemeente Wijdemeren in digitale vergadering bijeen op 8 april 2021 Besluit

Lees meer

AMENDEMENT A-9-1

Onderwerp: Verkeersmaatregelen leefbaarheid (Agendapunt 9)   De Raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 11 maart 2021 Besluit:   1. Een krediet groot € 100.000

Lees meer

AMENDEMENT A-8-1

Onderwerp: Verkenningen naar een financieel gezond sociaal domein (Agendapunt: 8) De Raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 11 maart 2021 Besluit:   1.

Lees meer

Op het verkeerde been gezet

Recent ontvingen wij een glossy informatiekrant over het bouwplan Nederhorst Noord. Gemaakt in opdracht van Kennemerland Beheer BV, de projectontwikkelaar van dit gebied. Met tevens

Lees meer