Groen

Onze groene gemeente moet groen blijven

Wijdemeren is een prachtige gemeente en wij willen dit graag zo houden. Wij zien erop toe dat het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen zorgt voor bescherming en groene ontwikkeling van onze natuurgebieden. Daarnaast willen wij geen bezuinigingen op onderhoud van de openbare ruimte en meer aandacht voor de opgezette burgerparticipatie bij het onderhoud van die openbare ruimte.