Even voorstellen: Ram Lachman

In Nederland heeft niemand vooraf toestemming van de overheid nodig om iets te schrijven of te zeggen. En dat is maar goed ook. Vrijheid van meningsuiting, uiteraard binnen de grenzen van het toelaatbare, is een groot goed. Maar toch wordt niet iedereen gehoord. Dit heeft mij, Ram Lachman geïnspireerd om de politiek in te gaan. Ik wil de stem van de zwakkeren laten doorklinken.

Vanaf 2014 tot 2022 was ik raadslid in de gemeente Wijdemeren en nu commissielid van de commissie bestuur en middelen en waar nodig van de commissie maatschappelijk en sociale zaken voor de combinatie PvdA en GroenLinks.

Ik heb 25 jaar in vaste dienst bij diverse banken gewerkt. Daarna werkte ik als consultant op het gebied van control en finance bij diverse banken en pensioenfondsen. Nu ben ik bestuurder van RnRCapital B.V. te Utrecht. Ik zal mijn commissiewerkzaamheden naar eer en geweten combineren met mijn dagelijkse activiteiten.

Hebt u vragen over mij en/of gemeente en/of lokale politiek dan kunt u mij bereiken via de gemeente en zal ik spoedig met u in gesprek gaan.

Neem contact op met Ram