Categorieën
Nieuws Uncategorized

Schriftelijke vragen aan het college B&W van Wijdemeren over de capaciteit van gemeenschappelijke afvalcontainers in Wijdemeren.

Recent hebben wij een aantal klachten ontvangen van inwoners van Loosdrecht m.b.t. de capaciteit en leeghaal-frequentie van afval bij gemeenschappelijke (ondergrondse) containers.                                                                                                                         Onder ander aan de Prinses Marijkestraat en het Lindeplein. Directe aanleiding was het opstapelen van een groot aantal zakken met kleding naast de betreffende container die al geruime tijd vol was. Daarnaast is […]

Categorieën
Nieuws

Coalition of the willing

Op 4 juni is in de Raad een motie van onze fractie aangenomen om aan te sluiten bij de Coalition of the willing. In vluchtelingenkampen in Griekenland leven meer dan 5000 alleenstaande kinderen onder mensonterende omstandigheden. Gemeenten die zich aansluiten bij de Coalition doen een appèl op het kabinet om deze kinderen ook in Nederland […]

Categorieën
Fractie Nieuws

Benoeming Ram Lachman en Nelleke Degenhart

In de digitale gemeenteraad van donderdag 7 mei 2020 is Ram Lachman benoemd als Raadslid voor onze fractie. Ram neemt het stokje over van Sandra van Rijkom. Verder werd Nelleke Degenhart benoemd als fractie-assistent. Deze functie was al lange tijd niet ingevuld. We wensen hen beide heel veel succes en plezier toe!

Categorieën
Fractie Nieuws

Ruimte voor regen en groener doelgroepenvervoer

In de (digitale) gemeenteraadsvergadering van 7 mei 2020 werden een motie en een  amendement van ons en D66 aangenomen. Motie Ruimte voor regen In de motie Ruimte voor regen vragen we het College om bij toekomstige werkzaamheden en projecten in de openbare ruimte het gebruik van waterdoorlatende materialen in principe de voorkeur te geven, ook […]

Categorieën
Nieuws

De lokale politiek en de coronacrisis

Dat we momenteel door een bijzondere tijd heen gaan behoeft geen verduidelijking. We kampen met het corona-virus en maken ons grote zorgen om de effecten daarvan , met name de gezondheid van onszelf en onze dierbaren. Zorgpersoneel is hier dag en nacht mee bezig en verdient grote waardering. Net zoals veel ander vitale beroepen. Restaurants […]