Categorieën
Uncategorized

Tijd voor meer sociale woningbouw in Wijdemeren

Wijdemeren is de sterkst vergrijzende gemeente in de regio Gooi en Vechtstreek. Betaalbare woningen voor jongeren en jonge gezinnen zijn noodzakelijk voor een evenwichtige(re) samenstelling van de bevolking van Wijdemeren. Woningen die nu ontbreken waardoor jongeren verhuizen naar bijvoorbeeld Hilversum en Gooische Meren. In de Woonvisie 2016-2020 van de gemeente Wijdemeren staat duidelijk dat er […]

Categorieën
Uncategorized

Vuurwerkbeleid Wijdemeren

Het afsteken van vuurwerk tijdens oud & nieuw is een traditie waar mooie gebeurtenissen en herinneringen uit voort zijn gekomen. Aan het afsteken van vuurwerk zijn echter ook nadelen verbonden: Mensen die gewond raken door het afsteken van vuurwerk c.q. rondvliegend vuurwerk. Elk jaar weer wijzen oogchirurgen en andere medici op de  grote gevaren van […]